úterý, 22 březen 2016 08:39

Další úspěch našich žáků v matematické soutěži

Napsal(a)
Družstvo SPŠ Trutnov Družstvo SPŠ Trutnov Mgr. Tomáš Vaněk

Naši žáci vybojovali krásné třetí, páté a jedenácté místo v regionální matematické soutěži a potvrdili tak dobré výsledky z minulých let.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství a kultury ve spolupráci s Jednotou Českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, a Střední školou automobilní Ústí nad Orlicí, každoročně v březnu pořádá regionální matematickou soutěž pro žáky středních odborných škol, středních integrovaných škol a SOU. Ne jinak tomu bylo i letos a tak se čtyři soutěžící z naší školy v doprovodu učitele matematiky Mgr. Tomáše Vaňka vydali prodat svoje znalosti královny věd.

Soutěž je tradičně rozdělena do třech kategorií, N – nástavbové studium, U – učební obory a S – studijní obory, ty jsou následně označeny číslem ročníku.

Průběh soutěže byl plynulý a díky tomu, že od žáků jsou hotová řešení jednotlivých úloh průběžně vybírána a učiteli tvořícími doprovod opravována, nedochází k velké prodlevě mezi ukončením a vyhodnocením soutěže.

V kategorii U2 s 24 soutěžícími naši školu reprezentovali Tomáš Kalocsai z 2. ročníku oboru Nástrojař a Jan Kuchta z 2. ročníku oboru Elektrikář. Tomáš obsadil jedenácté místo a Honza dokonce krásné páté místo. Nutno říci, že dvě třetiny zúčastněných, které nechali Tomáš a Honza za sebou, nedosáhly poloviny jimi získaných bodů.

V kategorii S1 Jakub Šitina z 1. ročníku oboru Strojírenství -  počítačová grafika dosáhl na dvacátoušestou příčku z celkových třicetiosmi.

Nejlépe ze všech si však vedl Pavel Brát z 2. ročníku oboru  Strojírenství - počítačová grafika, který v druhé nejobsazenější kategorii S2, vybojoval třetí místo a převzal tak z rukou organizátorů diplom a drobnou cenu. Přitom ho od soupeře umístěného na prvním místě dělily tři body a od soupeře na místě druhém pouhý jeden bod z padesáti možných.

Kompletní přehled výsledků a zadání

Zkuste si, jak by se dařilo vám ;-)