pondělí, 11 duben 2016 14:39

Kasper ocenil „Nástrojaře roku 2016“ a škole věnoval dar 200 tisíc Doporučený

Napsal(a)
Z předávání cen „Nástrojaře roku 2016“ Z předávání cen „Nástrojaře roku 2016“ Luděk Dušek

Ředitel Střední průmyslové školy v Trutnově Ing. Vladislav Sauer a jednatel a současně majitel firmy KASPER KOVO s.r.o. Ing. Rudolf Kasper podepsali dne 8. dubna 2016 na pracovišti pro praktické vyučování v Mladých Bukách Smlouvu o vzájemné spolupráci. Součástí slavnostního podpisu bylo předání mimořádného finančního daru škole od firmy KASPER KOVO s.r.o. ve výši 200 tis. Kč na dovybavení strojních dílen.

Při této příležitosti pan Ing. Rudolf Kasper shrnul dosavadní úspěšnou spolupráci školy a společnosti a to jak v oblasti umožnění odborného výcviku či souvislé odborné praxe žáků na pracovištích společnosti, tak i v oblastech materiální a finanční. Podpis Smlouvy o vzájemné spolupráci formálně završuje snahu společnosti a školy o navázání těsnějších vzájemných vztahů. Dále pan Ing. Kasper společně s personální manažerkou společnosti, Mgr. Dagmar Papíkovou nabídli žákům možnost zaměstnání po skončení studia ve firmě KASPER KOVO s.r.o., která má dnes více než 300 zaměstnanců, mezi kterými jsou i absolventi trutnovské průmyslovky.

Slavnostnímu aktu byli přítomni žáci 3. ročníku oboru s výučním listem Nástrojař, kteří se zúčastnili soutěže „Nástrojař roku“. Ta se skládala z části teoretické, ve které žáci prokazovali své znalosti v oblasti strojírenství, a praktické, při které žáci zhotovovali výrobek. Vítězem soutěže se stal Petr Vodák, na druhém místě se umístil Dan Rücker a třetí skončil Radek Seidel, kterým pan Ing. Rudolf Kasper předal hodnotné ceny ve výši téměř 10 tis. Kč, věnované jeho firmou. Gratulujeme!

Zhotovené výrobky účastníků soutěže dokládají, že převážná většina z nich je připravena uspět při závěrečných zkouškách a rovněž uspět při nástupu do zaměstnání ve svém oboru.