středa, 18 listopad 2020 08:51

Logická olympiáda 2020

Napsal(a)

Letos je to podruhé, co se žáci naší školy účastnili logické olympiády pořádané organizací Mensa ČR.

Plány, která třída, během jaké hodiny a s jakým vyučujícím test podstoupí se sesypaly jak domeček z karet – přišel totiž zákaz prezenčního vzdělávání. I přes tuto komplikaci se do soutěže nakonec přihlásilo 105 žáků naší školy, z toho 43 si v době náročného distančního studia udělalo čas a v průběhu testovacího týdne test on-line vyplnilo.

Republikového kvantilu nad 80 dosáhli tito studenti:

Jméno a příjmení Ročník Kvantil (kraj) Kvantil (celkem)
Natálie Jebavá 4. 87,46 84,38
Karel Měřínský 1. 87,46 84,38
Dominik Raabe 3. 86,81 83,82
Lohynský Filip 1. 86,30 83,33

Za zmínku stojí také to, že olympiády se účastnili i někteří žáci učebních oborů a krajský kvantil 81.38 (celkový 78.33) Filipa Frýby z 1. C je velmi slušný, bereme-li v potaz, že i žáci učebních oborů byli ve stejné kategorii se studenty středních škol s maturitní zkouškou, včetně gymnázií.