čtvrtek, 26 listopad 2015 14:16

Merkur perFEKT Challenge 2015

Napsal(a)
Družstvo SPŠ Trutnov na Merkur perFEKT Challenge 2015 Družstvo SPŠ Trutnov na Merkur perFEKT Challenge 2015 Ing. Jaroslav Beran

Dne 24. listopadu 2015 se čtyři studenti naší školy hrdinně zhostili nelehké výzvy a reprezentovali její dobré jméno na soutěži perFEKT Challenge pořádanou Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Jmenovitě se jedná o Jakuba Klázara a Patrika Blažka (2. a 4. ročník oboru Elektronické počítačové systémy), Tomáše Jóna (4. ročník oboru Slaboproudá elektrotechnika) a Kateřinu Havrdovou (4. ročník Informační technologie a management).

Soutěž umožňuje výběr jednoho z devíti zadání, přičemž ke každému z nich se může přihlásit až šest čtyřčlenných týmů. Zadaný úkol je řešen přímo na místě, bez jakékoliv přípravy a na jeho splnění je přidělen čas 5,5 hodiny. Přehled všech velice zajímavých zadání je k dispozici na adrese: http://www.feec.vutbr.cz/merkur/merkur/zadani.

Celý den činnost jednotlivých týmů bedlivě sledoval objektiv České televize, kde na adrese http://www.ceskatelevize.cz/ct24/1624633-bez-komentare-soutez-merkur-perfekt-challenge můžete shlédnout nejzajímavější momenty celého dne.

Náš tým, s názvem „Bezmek“, zvolil úlohu „Kuličkové dělo“. Hlavním úkolem bylo sestavit ze stavebnice Merkur dělo na skleněné kuličky, které zasáhne plechovku padající volným pádem z připravené věže.

I když se nám v letošním ročníku nepodařilo dosáhnout zajímavého umístění, tak alespoň zadání komplexně prověřilo nejenom elektrotechnické znalosti, ale i dovednosti z oblasti konstruování, fyziky a matematiky. Navíc bylo třeba uplatnit logické myšlení, koordinaci týmu a správné časové rozvržení.

Prostě perFEKTní příprava na budoucí povolání!