neděle, 26 listopad 2017 15:31

Merkur perFEKT Challenge 2017

Napsal(a)
Ze soutěže Merkur perFEKT Challenge 2017 Ze soutěže Merkur perFEKT Challenge 2017 Ing. Jaroslav Beran

Letošní pátý ročník soutěže Merkur perFEKT Challenge, kterou pořádala Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, naše škola vzala útokem a vyslala do nelehkého konstrukčně-elektronicko-programátorského klání dva týmy.

Soutěž proběhla dne 21. listopadu 2017 a naše škola byla zastoupena dvěma čtyřčlennými týmy. Soutěž umožňuje výběr jednoho z devíti zadání (http://www.feec.vutbr.cz/merkur/merkur/zadani), přičemž ke každému z nich se může přihlásit až šest čtyřčlenných týmů. Zadaný úkol je řešen přímo na místě, bez jakékoliv přípravy a na jeho splnění je přidělen čas 5,5 hodiny.

První tým, s názvem Curren Hunters, řešil úlohu „Závod se sluncem“ a byl složen ze studentů 3. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika Radimem Kenisem, Bohumilem Lotzem, Martinem Svobodou a Janem Šturmem. Úkolem soutěžících bylo sestrojit kolejové vozidlo, které bude poháněno prostřednictvím bateriových článků nebo energií ze solárních panelů.

„Prověřilo to naše znalosti elektroniky, neboť jsme museli vyřešit nabíjení baterií ze solárních panelů a chvilku nám to dalo“ uvádí kapitán týmu Radim Kenis.

2017 11 21 021
Tým „Current Hunters“ (zleva: M. Svoboda, J. Šturm, B. Lotz, R. Kenis)

Druhý tým sestavený ze studentů oboru Elektronické počítačové systémy ve složení Martin Lohynský (3. ročník), Jan Bernard, Jakub Reš a Jakub Klázar (4. ročník) s názvem Untitled, řešil úlohu „Pásovec řízený barevnými značkami na dráze“. V tomto případě bylo úkolem sestrojit pásové vozidlo řízené dvěma motory, ultrazvukovým měřičem vzdálenosti a detektorem barev. Barevná značka na podlaze a vzdálenost od blížící se překážky udává nutnost otočení a směr otočení.

„Práce nám šla od ruky, ale zradily nás rozdílné parametry stejných motorů“ říká člen týmu Jan Bernard a Jakub Klázar ho s úsměvem na tváři doplňuje slovy „Hlavně, že jsme to Arduino neodvařili“.

2017 11 21 032
Tým „Untitled“ (zleva: M. Lohynský, J. Klázar, J. Reš, J. Bernard)

Vlivem velkých technických problémů a pokusů o vytvoření konstrukčně jedinečných modelů se ani jednomu týmu nepodařilo obsadit přední vítězné pozice. Rozhodně nám to přineslo mnoho zkušeností a prověřilo logické myšlení, koordinaci týmu a správné časové rozvržení