čtvrtek, 21 březen 2019 08:34

Naši nástrojaři ovládli celostátní kolo Soutěže odborných dovedností Doporučený

Napsal(a)
Naše družstvo Nástrojařů s jejich učiteli odborného výcviku Naše družstvo Nástrojařů s jejich učiteli odborného výcviku

Ve dnech 19. a 20. března 2019 byla naše škola pořadatelem celostátního kola „Soutěže odborných dovedností“ oboru Nástrojař.

Soutěž pořádá každoročně Komise pro Soutěže odborných dovedností, která je sestavena ze zástupců všech škol, které se soutěží účastní. Akce se konala na pracovišti praktického vyučování v Mladých Bukách. Soutěž měla dvě části, praktickou a teoretickou.

V té praktické zhotovovali žáci výrobek na téma lícování, teoretická část potom prověřila jejich znalosti ze strojnictví, strojírenské technologie a ze zásad bezpečnosti práce.

Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku oboru nástrojař Radovan Kodym a Lukáš Kaplan. V porovnání s dalšími školami dosáhli naši žáci vynikajících výsledků. Radovan Kodym vyhrál soutěž jednotlivců, Lukáš Kaplan obsadil 3. místo. Společně potom zvítězili v soutěži družstev.

Oběma žákům patří poděkování za vynikající reprezentaci školy. Je vidět, že žáci jsou na blížící se závěrečné zkoušky dobře připraveni.

Poděkování patří také učitelům odborného výcviku i učitelům teoretického vyučování, kteří mají jistě na výborném výsledku žáků svůj podíl.

Poděkování patří také společnosti Continental Trutnov, pod jejíž záštitou se soutěž uskutečnila. Slavnostního závěru soutěže se zúčastnil pan Alfréd Pohl, který také předal vítězným soutěžícím pěkné ceny, které společnost připravila.

Kompletní výsledky...