pondělí, 27 červen 2022 11:59

Průmka má bronzové podnikatele

Napsal(a)

Představením pěti nejlepších podnikatelských záměrů vyvrcholil letošní ročník kurzu „Podnikání v praxi“, do kterého se po dvouleté přestávce opět zapojili žáci naší školy. Akci organizuje Technologické centrum v Hradci Králové za podpory Královéhradeckého kraje a podnikatelských subjektů.

Do kurzu se zapojili žáci 3. ročníku oboru Informační technologie a management. Z klání mezi týmy v rámci třídy vzešel ten vítězný, který změřil síly s dalšími čtyřmi ze středních škol Královéhradeckého kraje. 16. června 2022 se v aule Univerzity Hradec Králové uskutečnilo finále, ve kterém naši školu reprezentoval tým ve složení Michaela Bezkočková, Marek Fátor, Vojtěch Karlík, Tomáš Regina, Vlastimil Růžička a Štěpán Svoboda. Společně s nimi vyrazili do Hradce podpořit svůj tým spolužáci ze třídy a přidali se také žáci druhého ročníku oboru Informační technologie a management, které čeká kurz pro začínající podnikatele příští školní rok.

Celý tým se pečlivě na finále připravil a byl odhodlán být co nejlepší. I jejich podnikatelský záměr byl velmi zajímavý a podle mého názoru i životaschopný.

Každý tým měl 5 minut na prezentaci svého záměru a potom bylo 12 minut vyhrazeno pro odbornou porotu na dotazy. Pořadí si týmy losovaly a ten náš přišel na řadu jako čtvrtý po krátké přestávce. Kromě vlastní prezentace přinesli naši soutěžící na ukázku jeden ze svých produktů a nabídli ji porotě k ochutnávce. Předmětem jejich záměru byl bar. Sehranost všech členů týmu se projevila po všech stránkách a sklidili potlesk publika.

V době, kdy se porota radila o konečném pořadí, proběhla zajímavá mezihra, kde týmy musely zapojit své logické myšlení a sestavit z různých předmětů co nejvyšší „věž“, na které se alespoň pět vteřin udrží bonbon. V této soutěži náš tým obstál nejlépe a odnesl si tak vítězství a cenu z této nečekaně vyhlášené mezihry.

Pak už došlo k vyhlášení výsledů finálového klání. Rozhodovalo se mezi třemi projekty, které byly velmi dobré. Náš tým obsadil bronzovou příčku, a i když byli soutěžící nejdříve trochu zklamaní, když zjistili obsah bronzové ceny, převážila spokojenost. Členové týmu nevyloučili, že by svůj záměr realizovali, protože jsou týmem nejen pro tuto jednu příležitost. V každém případě našim bronzovým podnikatelům patří gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci naší školy.

Příštího ročníku kurzu „Podnikání v praxi“ se zúčastní dvě třídy. Současní druháci oboru Informační technologie a management, kteří byli v publiku, si již dávají dohromady týmy a nápady, se kterými půjdou do soutěžního klání. Druhou třídou bude příští čtvrtý ročník oboru Elektronické počítačové systémy, a tak se poprvé zúčastní kurzu týmy z jiného oboru než Informační technologie a management, kde ve výuce jsou více zastoupeny ekonomické předměty. Věřím, že už ve školním kole nastoupí soutěživost, ze které vzejdou zajímavé podnikatelské záměry.