středa, 03 duben 2019 12:36

Soutěž Explore MCUs 2019

Napsal(a)
Nejlepší v soutěži Nejlepší v soutěži Ing. Jaroslav Beran

Pondělí 11. března bylo pro odvážné a talentované studenty oborů Elektronické počítačové systémy a Slaboproudá elektrotechnika dnem soutěžním, neboť probíhala soutěž s názvem „Explore MCUs“.

Letošní třetí ročník se nesl v duchu Průmyslu 4.0 a inteligentní dopravy. První místo a hodnotné ceny od společnosti ABB získali studenti 3. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika – Filip Drešer a Jarmil Šolc.

Soutěž „Explore MCUs“, což v českém jazyce znamená „Poznej mikrořadiče“, je jednokolová soutěž pro dvoučlenné týmy studentů oborů Elektronické počítačové systémy a Slaboproudá elektrotechnika. Hlavním cílem soutěže je praktická aplikace mikrořadičů a samostatné řešení problému komplexnějšího charakteru – od návrhu, přes realizaci a oživení, až po prezentaci výsledků před odbornou porotou.

Do soutěže se přihlásilo osm týmů, jejichž úkolem bylo z dostupných materiálů navrhnout a vyrobit model inteligentní světelné křižovatky s dynamickým řízením dopravy. Každý tým musel vymyslet způsob vyhodnocování provozu křižovatkou a dle vytíženosti jednotlivých směrů přepínat světelné signály. Křižovatka navíc mohla být vybavena nočním režimem a sledováním průjezdu na červenou.

Výsledkem čtyřhodinového snažení bylo 8 krásných křižovatek a pětičlenná porota neměla jednoduché rozhodování. Nakonec první 3 místa dopadla takto:

  1. místo: Filip Drešer a Jarmil Šolc – 3. ročník oboru Slaboproudá elektrotechnika
  2. místo: Šimon Rais a Jan Šturm – 4. ročník oboru Slaboproudá elektrotechnika
  3. místo: Michal Dub a Vojtěch Prouza – 3. ročník oboru Elektronické počítačové systémy

Vítězům, ale i všem ostatním účastníkům, gratulujeme a děkujeme za účast.

Též děkujeme porotcům, paní Kateřině Helišové a panu Ing. Vlastimilovi Vykusovi ze společnosti ABB, panu Ing. Jiřímu Šubrtovi ze společnosti ICE Industrial Services a.s., Jakubovi Lattenbergovi a hlavnímu organizátorovi soutěže Ing. Jaroslavu Beranovi.

Společnosti ABB děkujeme za hodnotnou podporu našich mladých a tvořivých studentů v technických oborech.

A co na závěr? Prostřednictvím pár fotek pojďte s námi sdílet skvělou pondělní atmosféru.