pátek, 20 leden 2017 12:30

Společnost KASPER KOVO s.r.o. ocenila vítěze soutěže

Napsal(a)
Vítěz soutěže Vítěz soutěže

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pro žáky školy s názvem „Návrh drobného reklamního předmětu užitné hodnoty pro společnost KASPER KOVO s.r.o. Trutnov s možností výroby žáky na pracovišti pro praktické vyučování“.

Žáci měli za úkol ve formě grafického návrhu nebo modelu zpracovat návrh reklamního předmětu. Soutěže se zúčastnilo 11 žáků školy s 18 grafickými návrhy prací. Soutěžní porota, ve které kromě vedení školy zaujmul místo i majitel a jednatel společnosti KASPER KOVO pan ing. Rudolf Kasper, jako nejlepší návrh ocenila práci žáka 3. ročníku oboru Strojírenství - počítačová grafika Davida Zhoufa. Ten kromě diplomu převzal od pana Rudolfa Kaspera dárkový šek na Kč 5.000,-. Na druhém místě se umístil a dárkový šek ve výši Kč 3.000,- získal žák 4. ročníku téhož oboru Jakub Husák. Třetí místo porota neudělila. Ostatní soutěžící odměnila společnost KASPER KOVO s.r.o. dárkovým balíčkem obsahujícím flash disk a power banku.

Na vyhlášení vítězů soutěže a předání cen navázala diskuze pana Rudolfa Kaspera se žáky o perspektivách technického vzdělání, chodu strojírenské firmy, možnostech uplatnění.

Škola a společnost KASPER KOVO s.r.o. již více než 10 let úzce spolupracují. Společnost v roce 2015 získala na základě nominace školy mimořádné ocenění Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory za dlouhodobou příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů v projektu „Škola firmě 2015“.