pondělí, 14 listopad 2016 07:54

Talenty pro firmy 2016/2017

Napsal(a)
Ze soutěže... Ze soutěže... Ing. Jan Beran

Dne 11. listopadu 2016 proběhl v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové již druhý ročník soutěže „T-PROFI“ – Talenty pro firmy, kterou pořádá Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s krajskými hospodářskými komorami pro školní rok 2016/2017.

Cílem soutěže je podpořit zájem o technické obory prostřednictvím spolupráce mezi regionálními zaměstnavateli, středními a základními školami.

Do soutěže bylo zapojeno celkem 5 smíšených 8členných týmů, které tvořili 3 žáci základní školy + 3 žáci střední školy + 1 zástupce firmy. Naše škola byla zastoupena studenty druhého ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika, jmenovitě Radimem Kenisem, Martinem Svobodou a Janem Zárubou. Za základní školu soutěžili žáci šesté třídy ZŠ V Domcích, Trutnov, jmenovitě Adam Hrdina, Dominik Martinec, Tomáš Zákravský a ředitelka školy Ing. Zuzana Horáková Radová. Hlavním koordinátorem (kapitánem) činností týmu byl pan Jan Nešněra z Tyco Electronics EC s.r.o., Trutnov. Bohužel se nám ani v takto silné sestavě nepodařilo obhájit první místo.

Soutěžním úkolem bylo sestavit a zprovoznit během stanoveného časového limitu tří hodin model tiskařského lisu ze stavebnice na bázi polytechnické stavebnice. Veškeré pracovní činnosti (zejména organizace pracoviště, přerozdělování práce, kontrola činnosti, kontrola rozměrů, bezpečnost práce) byly řízeny zástupcem firmy.

Jedná se o zcela mimořádný koncept, kdy již žáci základních škol přicházejí do styku s technickými obory a vše probíhá jako v opravdové firmě, kdy zatím nekvalifikovaní pracovníci provádějí přípravu a dílčí činnosti, zatímco pracovníci zkušení a kvalifikovaní celé zařízení kompletují a oživují. Přičemž vše probíhá pod vedením vedoucího pracovníka.

Všichni účastníci soutěže si zaslouží obrovskou pochvalu, neboť prokázali obrovské množství manuální zručnosti, důvtipu, představivosti, týmové spolupráce a soutěživosti. Děkujeme.