středa, 13 leden 2021 11:08

Třída jako skutečný tým

Napsal(a)
Třída 2. IT při plánování Třída 2. IT při plánování Ing. Marek Šváb

Zapojili jsme se do projektu KOMUNITNÍ TŘÍDA, jehož smyslem je vytvořit mezi žáky třídy tým a partu lidí, která si bude rozumět a bude schopna vytvořit v rámci těchto vztahů projekt a natočit krátký film na nějaké téma.

V minulých dvou letech se dnes již absolventi oboru Informační technologie a management zapojili do projektu Podnikání v praxi, kde si mohli vyzkoušet v rámci týmové práce vytvořit, ale také prezentovat svůj podnikatelský záměr. Oba dva ročníky dopadly pro naše zástupce velmi dobře a zaujaly v konkurenci dalších středních škol Královéhradeckého kraje.

V letošním roce projekt Podnikání v praxi stojí, ale s tvůrci projektu jsem se dohodl na účasti v novém pilotním projektu, který vytvořil Skautský institut a je určen pro třídy středoškoláků. Protože se mi zdálo, že v mé třídě (2. IT) bylo už vloni velmi příjemné a týmové prostředí, pokud jde o nejrůznější nápady a aktivity, přijal jsem po dohodě s žáky a samozřejmě se souhlasem vedení školy nabídku k účasti na projektu KOMUNITNÍ TŘÍDA, kterého se letos jako pilotního projektu, účastní dvě třídy dvou středních škol Královéhradeckého kraje. Vedle naší třídy 2. IT je to ještě třída střední školy z Broumova. Obě třídy by se v závěru projektu měly potkat na společném setkání, ale to vše závisí na tom, jak se bude vyvíjet situace kolem epidemie.

Třída 2. IT při plánování

Smyslem projektu je vytvořit mezi žáky třídy tým a partu lidí, která si bude rozumět a bude schopna vytvořit v rámci těchto vztahů projekt, konkrétně natočit krátký film na téma, která si v těchto dnech žáci mezi sebou domlouvají. Pokud to ještě bylo možné, scházeli jsme se každý týden vždy dvě vyučovací hodiny a formou různých her jsme zjišťovali, jak se vlastně známe, co o sobě ještě nevíme, jaký tým vlastně jsme. Píšu v 1. osobě množného čísla, protože do projektu je „vtažen“ i třídní učitel. Poté, co se školy kvůli epidemii uzavřely, pokračovali jsme v online setkávání alespoň v omezených podmínkách prostřednictvím Microsoft Teams, ale podle zpětné vazby, kterou jsme od žáků obdrželi, byly ohlasy i na tuto formu příznivé.

Třída 2. IT při plánování

Těsně před vánočními prázdninami jsme se po dlouhé době potkali opět ve třídě a žáci dostali informace k tomu, jak bude vypadat film, který bude výsledkem práce několika dílčích týmu (přibližně v počtu 4‑5 lidí). Tyto malé týmy budou muset už spolupracovat, protože budou muset dát dohromady jeden film o délce přibližně 15 minut. Téma filmu žáci vybírají v těchto dnech.

I když podmínky pro projekt jsou kvůli uzavření školy velmi ztížené, mám radost, jak se s těmi podmínkami žáci srovnávají a aktivně se účastní aktivit, které se při jednotlivých setkávání konají. Velká část obsahu setkávání se kryje s tématy, které se probírají ve výuce Občanské nauky, takže to považuji za zajímavý způsob výuky tohoto předmětu. A není to jen Občanská nauka, ale i další předměty z oblasti informačních technologií, kde budou žáci moci prokázat své nasbírané vědomosti, například pro vlastní vytváření filmu. Mají přislíbenou konzultaci s vyučujícími těchto předmětů, kterých se tvorba filmu bude týkat, za což jim děkuji. V neposlední řadě jde i o jazykovou stránku, takže i znalosti správného použití češtiny zde budou na místě.

Třída 2. IT při plánování

Zatím nevíme, jak projekt KOMUNITNÍ TŘÍDA skončí, ale věřím, že obě třídy, které se projektu účastní, si, i když možná jen dálku, promítnou vytvořené filmy a na dálku si sdělí své dojmy při zpracování. Projekt totiž počítal se závěrečným setkáním obou tříd a projekce výsledku jejich týmové práce. Setkání je kvůli epidemii ve vážném ohrožení, a tak počítáme spíš pouze se setkáním na dálku, na což jsme bohužel už v poslední době zvyklí.

Přestože do projektu nepříjemně zasáhla epidemie, jsem přesvědčen, že to žákům mé třídy přináší mnoho dalších vzájemných poznání a vidím, že se ve třídě utvrzuje tým, který sám vymyslí něco zajímavého pro naši školu, ale i pro vlastní potěšení, a třeba vznikne i nějaký originální podnikatelský záměr v rámci dalšího ročníku Podnikání v praxi, do kterého bychom se rádi příští rok opět zapojili. Mezi spolužáky je dobrá parta, což je také smyslem projektu KOMUNITNÍ TŘÍDA.

Děkuji touto cestou naší lektorce a autorce obrázků Jitce Mertlíkové, která se o nás od října stará.