pondělí, 05 prosinec 2016 11:19

Úspěch na Merkur perFEKT Challenge 2016 Doporučený

Napsal(a)
Družstvo SPŠ Trutnov Družstvo SPŠ Trutnov Ing. Jaroslav Beran

Získali jsme krásné 2. místo v celostátní soutěži středních škol Merkur perFEKT Challenge, kterou organizovala Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně v součinnosti s celou řadou významných sponzorů.

Soutěž proběhla dne 29. listopadu 2016 a naše škola byla zastoupena čtyřčlenným týmem se silným vědecko-technickým zázemím ve složení: Jakub Klázar (3. ročník oboru Elektronické počítačové systémy), Rudolf Horák, Radim Kejzlar a Martin Marek (4. ročník oboru Slaboproudá elektrotechnika).

Soutěž umožňuje výběr jednoho z osmi zadání (http://www.feec.vutbr.cz/merkur/merkur/zadani), přičemž ke každému z nich se může přihlásit až sedm čtyřčlenných týmů. Zadaný úkol je řešen přímo na místě, bez jakékoliv přípravy a na jeho splnění je přidělen čas 5,5 hodiny. „Moc se nám líbí možnost výběru úlohy, dle našich schopností, obtížnosti a hlavně zaměření“, uvádí člen týmu Martin Marek a hned ho Jakub Klázar s úsměvem na tváři doplňuje slovy „Hlavně ať tam není programování na Arduinu!“ a ještě dodává, že „Z velké lásky k této platformě vznikl i název našeho týmu: AntiArduino“.

Náš tým zvolil úlohu „Automatizovaná třídička odpadů“. Hlavním úkolem bylo sestavit ze stavebnice Merkur funkční třídičku odpadů, která je schopna automaticky do připravených třídicích nádob vytřídit tři základní materiály: papír, plast a kov. „Alespoň máme možnost poznat základní fyzikální vlastnosti různých druhů materiálů“ říká Radim Kejzlar.

Zadání komplexně prověřilo nejenom elektrotechnické znalosti, ale i dovednosti z oblasti konstruování a fyziky. Navíc bylo třeba uplatnit logické myšlení, koordinaci týmu a správné časové rozvržení.

Prostě perFEKTní příprava na budoucí povolání!