Novinky - Blog

pátek, 24 březen 2023 07:41

Vítězství našich nástrojařů v Soutěži odborných dovedností 2022/2023 Doporučený

Naši žáci s převahou zvítězili v Soutěži odborných dovedností oboru nástrojař, která se konala ve dnech 21.-22. 3. 2023 na Průmyslové střední škole v Letohradě, za účasti středních škol z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Soutěž sestávala z teoretické a praktické části. V té teoretické byly otázky z odborných znalostí, výpočtu řezných podmínek, určení tepelného zpracování materiálů, strojírenské výpočty a otázky z BOZP a požární ochrany.

V praktické části bylo úkolem soutěžících vytvořit výrobek – měrku dle výrobní dokumentace. Zejména praktickou část soutěže naši žáci ovládli.

Naši školu reprezentovali dva žáci 3. ročníku oboru nástrojař, Vojtěch Banýr a Nikolas Šefčík. Soutěž jednotlivců celkově vyhrál Vojtěch Banýr, Nikolas Šefčík skončil na třetím místě. Oba společně vyhráli i soutěž družstev. Patří jim poděkování za vynikající reprezentaci školy. Je vidět, že žáci jsou na blížící se závěrečné zkoušky dobře připraveni.

Poděkování patří i učiteli odborného výcviku Ladislavu Zálišovi, který žáky na soutěži doprovázel i dalšímu učiteli odborného výcviku Jaroslavu Zárubovi, který se podílel na přípravě žáků. Zásluhu na tomto vynikajícím výsledku žáků mají i učitelé odborných předmětů, kteří žáky dobře připravují.