pondělí, 16 říjen 2017 08:14

Žáci se zapojili do soutěže Přírodovědný klokan

Napsal(a)
Logo Přírodovědný klokan Logo Přírodovědný klokan

Letos prvně jsme naší školu přihlásili do soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Pravidla soutěže kategorií jsou obdobná jako v Matematickém klokanovi:

v kategorii Junior soutěží studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií a jejich vrstevníci v obou kategoriích řeší soutěžící 24 soutěžních úloh soutěžící v kategoriích Kadet i Junior mají čas na zpracování 40 minut + 10 minut organizační práce každý soutěžící v obou kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů) za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5) za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů) za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů) soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu z každé kategorie odesílá škola k celostátnímu zpracování jména a body třech nejlepších řešitelů a celkovou statistiku všech řešitelů

Za naší školu si ve středu 11. 10. 2017 nejlépe vedli Kryštof Šverma (67 bodů) z 1. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika a Václav Jíra s Bohumilem Bártou (oba po 56 bodech) z 2. ročníku oboru Informační technologie a management a Elektronické počítačové systémy.

Konečné výsledky (ČR) budou na adrese www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan v lednu 2018. Nejlepší tři v kraji obdrží ceny distribuované prostřednictvím KÚ.