úterý, 07 listopad 2017 18:00

Získali jsme 2. místo v mezinárodní soutěži „Talenty pro firmy“

Napsal(a)
Zleva: P. Mišoň, J. Krejčí, T. Vágnerová, A. Tryzna, M. Dub, Š. Sadílek, V. Prouza, P. Jakubčanin Zleva: P. Mišoň, J. Krejčí, T. Vágnerová, A. Tryzna, M. Dub, Š. Sadílek, V. Prouza, P. Jakubčanin Ing. J. Beran

Dne 3. listopadu 2017 jsme vybojovali společně s žáky trutnovské ZŠ kpt. Jaroše 2. místo ve finálovém kole mezinárodní soutěže „T-PROFI“ – Talenty pro firmy, kterou pořádala Hospodářská komora České republiky v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Do soutěže bylo zapojeno 5 soutěžních týmů z České republiky a 2 týmy z Polska. Každý tým byl tvořen třemi žáky základní školy, třemi žáky střední školy a zástupcem regionální firmy. Naše škola byla zastoupena studentem 1. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika – Adamem Tryznou a studenty 2. ročníku oboru Elektronické počítačové systémy – Michalem Dubem a Vojtěchem Prouzou. Za základní školu soutěžili žáci páté třídy Základní školy kpt. Jaroše Trutnov, jmenovitě Tereza Vágnerová, Petr Mišoň a Šimon Sadílek. Hlavním koordinátorem (kapitánem) činností týmu byl pan Petr Jakubčanin z Tyco Electronics EC s.r.o., Trutnov.

Soutěžním úkolem bylo sestavit a zprovoznit během stanoveného časového limitu 3 hodin model kabinkové lanovky ze stavebnice na bázi polytechnické stavebnice. Veškeré pracovní činnosti (zejména organizace pracoviště, přerozdělování práce, kontrola činnosti, kontrola rozměrů, bezpečnost práce) byly řízeny zástupcem firmy.

Jedná se o zcela mimořádný koncept, kdy již žáci základních škol přicházejí do styku s technickými obory a vše probíhá jako v opravdové firmě, kdy zatím nekvalifikovaní pracovníci provádějí přípravu a dílčí činnosti, zatímco pracovníci zkušení a kvalifikovaní celé zařízení kompletují a oživují. Přičemž vše probíhá pod vedením vedoucího pracovníka.

Všichni soutěžící během soutěže prokázali obrovské množství manuální zručnosti, důvtipu, představivosti, týmové spolupráce a soutěživosti.

Všem účastníkům gratulujeme k dosaženému úspěchu.