pátek, 03 květen 2019 08:18

Zvítězili jsme v 1. kole soutěže Národního technického muzea „Stirlingův motor 2019“.

Napsal(a)
Stirlingův motor (ilustrační obrázek) Stirlingův motor (ilustrační obrázek)

Studenti 3. ročníku oboru Strojírenství - počítačová grafika Horst Anders a Tomáš Taláb zvítězili v 1. kole soutěže Národního technického muzea Praha „Stirlingův motor 2019“.

Tito studenti se zapojili již v loňském roce do soutěže na téma „postav si svůj funkční Stirlingův motor“, aby si prověřili svoje dosavadní strojařské vědomosti, technické myšlení a manuální zručnost.

Nebyla to jednoduchá výzva a sami studenti se také přesvědčili, že před nimi stál nelehký úkol. Měli postavit podle jednoduchého schéma funkční Stirlingův motor, který však musí současně splňovat technické i estetické parametry a přitom dosáhnout maximální možný výkon. Některé základní díly a polotovary obdrželi přímo od zadavatele soutěže NTU Praha, ale většinu polotovarů si museli zajistit dle vlastních možností a potřebné funkční díly a komponenty také sami vyrobit. Součinnost jim v tom samozřejmě poskytla i jejich průmyslovka, zejména pomocí při tvorbě potřebné výrobní dokumentace, umožněním výroby některých složitějších dílů v podmínkách pracoviště praktického vyučování SPŠ v Mladých Bukách a umožněním 3D tisku specifických součástí při výuce Počítačové grafiky. Technické poradenství a podporu v tomto nelehkém úkolu jim poskytoval průběžně jejich třídní učitel.

Po dokončení výroby všech potřebných součástí se oba studenti pustili do montáže sestavy Stirlingova motoru, s čímž bylo spojeno také nesnadné vytváření hlavních tepelně odolných spojů ve funkčních částech motoru, pracné vyvažování dvojitého klikového mechanismu a ověřování nejvhodnějšího tepelně odolného maziva při funkčních zkouškách motoru. Zdrojem tepla pro vlastní fungování motoru byl zadavatelem určen laboratorní plynový hořák.

Těchto závěrečných prací se studenti Anders a Taláb zhostili s maximální trpělivostí i technickou vynalézavostí, přičemž se jim podařilo zvýšit otáčky a výkon svého motoru až dvojnásobně oproti prvním zkouškám. Navíc si vyrobili také jednoduchý stavitelný stojánek nad plynový vařič a tím mohli regulovat výšku umístění motoru i množství dodávaného tepla.

V 1. kole letošní soutěže Národního technického muzea Praha, které se konalo dne 24. dubna, tak oba naši studenti předvedli svůj vlastnoručně postavený funkční Stirlingův motor, se kterým také zvítězili. Prokázali tak svou technickou i manuální zdatnost a dočkali se zaslouženého ocenění za svoji snahu a vytrvalost. Svým výkonem tak navázali na stejný úspěch našich studentů oboru Slaboproudá elektrotechnika, kteří se této soutěže zúčastnili v loňském roce (více v článku V soutěži „Postav si svůj Stirlingův motor“ v Praze naši žáci na „bedně“).

Nyní se studenti Anders a Taláb připravují na 2. kolo této soutěže, ve kterém se budou hodnotit nejen dosažené otáčky a výkon motoru, ale také estetická úroveň konstrukce.