Novinky - Blog

čtvrtek, 21 září 2023 08:53

Adaptační kurz třídy 1. S: Cesta k novým začátkům

Adaptační kurz třídy 1. S: Cesta k novým začátkům Mgr. Tomáš Vaněk

Vstup do školního prostředí může pro prváky znamenat velkou výzvu, plnou očekávání a obav z neznámého. Proto je tak důležité, aby se noví žáci cítili vítáni, bezpečně a aby se rychle adaptovali na novou životní etapu.

V naší škole chápeme význam adaptace jako klíčový faktor pro úspěšný průběh školního roku, a proto jsme pro naše prváky zajistili adaptační kurz, kterým jsme jim pomohli překonat prvotní obavy a začít nový školní rok s optimismem a sebejistotou.

Adaptační kurz třídy 1. S (obor Slaboproudá elektrotechnika) se konal 18. září, a dorazilo na něj celkem 26 chlapců. Vedení kurzu převzali Šárka a Lenka, dvě zkušené lektorky ze Střediska volného času, které mají bohaté zkušenosti s prací s dětmi a mládeží. Jejich odbornost a empatie byly klíčovými faktory pro úspěšnou realizaci adaptačního kurzu. Třídní učitel Tomáš Vaněk byl během kurzu také aktivně zapojen, ať už v seznamovací aktivitě či následně v roli pozorovatele.

Hry a aktivity pomáhaly vytvořit pozitivní vztahy a rozproudily komunikaci v třídě. Závěr kurzu byl vyhrazen divadelním aktivitám. Žáci si vyzkoušeli divadelní improvizace a představení, což pomohlo rozvíjet jejich kreativitu a sebevědomí. Všichni účastníci kurzu nakonec měli možnost sdílet své dojmy a postřehy. Celý kurz tak byl příležitostí pro žáky prozkoumat své schopnosti a začít novou kapitolu svého vzdělávání s nadšením a sebevědomím.

Věříme, že adaptace na nové prostředí je klíčovým krokem k úspěšnému školnímu roku, a adaptéři z 1. S mají nyní pevný základ pro budoucí vzdělávání a osobní růst. Těšíme se na společnou cestu za novými poznatky a dobrodružstvími!