Novinky - Blog

středa, 25 duben 2018 10:22

3D tiskárnu staví žáci SPŠ Trutnov sami

Stavba 3D tiskárny Stavba 3D tiskárny Bc. Jakub Šenkýř

Rozšiřování moderních technologií do výuky je uznávanou nezbytností. V případě středních odborných škol, jakou je SPŠ Trutnov, to platí dvojnásob. V průběhu jarních měsíců škola rozšířila možnosti 3D tisku nákupem dalších dvou stavebnic 3D tiskárny Prusa i3MK3.

Proč stavebnic? Odpověď je snadná: v řadách žáků SPŠ Trutnov je mnoho manuálně zručných a odborně zdatných zájemců, kteří v průběhu několika hodin přemění spoustu drobných dílců dodaných ve stavebnici na hotovou, funkčně provozuschopnou 3D tiskárnu.

Při stavbě jednotlivých segmentů (pohony v ose x-y-z, tisková hlava s extrudérem, řídící elektronika apod.) je dostatek času v klidu pochopit princip fungování 3D tisku i základní vlastnosti ovlivňující výsledek práce tiskárny. Kdo si dokáže postavit 3D tiskárnu, dokáže provést kalibraci - rychleji nalezne příčiny chyb při tisku.