Novinky - Blog

středa, 12 leden 2022 12:50

Počítačová grafika – Autodesk 3Ds Max

Žáci čtvrtého ročníku Informační technologie a management modelují ve 3D v programu Autodesk 3Ds Max.

Za první pololetí jsme se naučili práci se základními primitivy, jejich modifikace a booleovské operace s nimi. Umíme vytvořit pole objektů a rozmístit objekty podél křivky. Zvládneme vytvořit rotační těleso z křivky a táhnout profily po křivkách. Dokonce i jednoduchou animaci. Když se vše „oblékne“ do připravených materiálů a přidá trocha nasvícení, vypadá výsledná grafika už skoro profesionálně, nemyslíte?