Novinky - Blog

pondělí, 01 říjen 2018 08:33

Pořídili jsme do výuky 3D skener DAVID Doporučený

Napsal(a)
Naskenovaný předmět pomocí 3D skeneru Naskenovaný předmět pomocí 3D skeneru

O slavnostním uvedení do provozu 3D skeneru ze dne 26. 9. 2018, který byl sponzorským darem naší škole od společnosti Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.

Tradičním studijním oborem naší školy je Strojírenství - počítačová grafika. Žáci se učí kreslit nejen strojírenské výkresy, ale i vytvářet modely součástí v počítačovém prostředí a z nich sestavy. Základem je tedy model, který může být podroben pevnostním analýzám, je možné ho vytisknout na našich 3D tiskárnách, lze na něm provádět virtuální obrábění a vytvářen CNC program pro stroj.

Abychom na to všechno nebyli sami, pořídili jsme si pomocníka. Říkáme mu DAVID, ale jeho celé jméno je 3D skener DAVID SLS-2 (HP 3D Structured Light Scanner Pro S2). Spolu s notebookem, velkým monitorem a potřebným programem byl pořízen díky daru trutnovského Tyca. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnil pan Milan Vachek, pověřený řízením společnosti v závodu v Trutnově v ul. Komenského a paní Romana Shorná, personální ředitelka, vedení školy a žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru Strojírenství – počítačová grafika.

Po úvodních slovech ředitelů byly všem přítomným představeny možnosti školního 3D skeneru a ukázána jeho činnost. DAVID snímal model ruky z 3D tiskárny z několika směrů a program jednotlivé pohledy slučoval. To vše za pozornosti všech přítomných, kteří ho doslova obstoupili. Podařilo se, model byl vytvořen.

Po slavnostním zprovoznění skeneru následovala debata žáků s řediteli Tyca. Došlo na perspektivu firmy, hlavní výrobky a také uplatnění absolventů SPŠ ve společnosti.

Článek na Trutnovinkách: Průmyslovka získala pro žáky 3D skener, dar firmy Tyco Electronic

logo te big