Novinky - Blog

pátek, 01 prosinec 2023 10:27

Průmyslovka měla vyslance v Evropském parlamentu

Napsal(a)

Problematika Evropské unie patří mezi témata, která jsou součástí výuky předmětů společenských věd, jazyků, nebo ekonomiky. Když se objeví možnost reálně si vyzkoušet, jak fungují unijní instituce, je to nesporně zajímavá příležitost.

Naše škola dostala možnost zapojit se do projektu „Rozhoduj o Evropě“, ve kterém dostanou účastníci možnost vyzkoušet si, jak probíhá jednání Evropského parlamentu, Evropské komise, nebo Evropské rady a řešit zcela reálné situace, které se v těchto institucích projednávají. Možnost přihlásit se byla pro všechny žáky, využil jí žák čtvrtého ročníku oboru EPS Martin Hrouda a stal se tak jediným vyslancem naší školy ve studentském Evropském parlamentu.

Na setkání, které se uskutečnilo 8. listopadu 2023 v budově krajského úřadu Pardubického kraje, proběhlo simulované jednání Evropského parlamentu, kde byli účastníci rozděleni do jednotlivých politických frakcí, jak skutečně existují v této instituci a řešili reálný problém, ke kterému měl Evropský parlament přijmout směrnici, nebo nařízení. Účastníci se dověděli, jak jednotlivé instituce v rámci Evropské unie fungují, jaké mají pravomoci a kompetence a jak spolupracují.

A jaké dojmy a zkušenosti si z akce odnesl náš vyslanec Martin Hrouda?

„S radostí sdílím svou nedávnou účast na regionálním semináři simulace jednání Evropského parlamentu „Rozhoduj o Evropě“, kde jsem reprezentoval frakci S&D a získal ocenění třetího místa. Před seminářem jsem intenzivně studoval schvalovací procesy nařízení a směrnic v EU a naučil se o funkcích jednotlivých institucí, ačkoliv jsem měl na přípravu pouhé tři dny.

Během semináře jsme se zabývali projednáváním nařízení o obnově přírody, včetně vytváření pozměňovacích návrhů a hlasování o jednotlivých návrzích společně s „druhou stranou“ Radou Evropské unie. Jako zástupce frakce S&D jsem měl za úkol zastupovat zájmy společnosti a občanů, ať už při schvalování nařízení nebo v případě kompromisů.

Diskuze byla nejen zábavná, ale i velmi přínosná. Získal jsem cenné zkušenosti v oblasti politické slovní zásoby a setkal se s nadšenými lidmi, kteří sdílejí mé zájmy. Konkurence na semináři byla samozřejmě výzvou, zejména s ohledem na jejich středoškolské zaměření na obchod a právo.

Celkově byla tato zkušenost motivující a rád bych vám všem doporučil zapojit se do následujících voleb do Evropského parlamentu, které příští rok proběhnou. Je to skvělá příležitost ovlivnit dění a mít hlas ve věcech, které nás všechny ovlivňují,“ napsal o své účasti na semináři náš jediný zástupce.

Věřím, že příště tato akce zaujme více žáků, protože o problémy Evropské unie by se měli zajímat především mladí lidé, neboť oni to mají být, kdo budou rozhodovat o své budoucnosti v podmínkách společné Evropy, do jehož parlamentu budou někteří z nich mít možnost poprvé zvolit si své zástupce. Důležitost účastnit se voleb ostatně zmínil i náš úspěšný účastník ve svém hodnocení.

Martinovi děkuji za výbornou reprezentaci a 3. místo v náročné konkurenci. Po zásluze mu byla udělena pochvala ředitele školy.

Diplom Rozhoduj o Evropě