úterý, 21 březen 2017 08:27

Exkurze slaboproudařů v ABB

Napsal(a)
Logo ABB Logo ABB

Dne 3. března 2017, žáci druhého ročníku SPŠ Trutnov, oboru Slaboproudá elektrotechnika, absolvovali exkurzi v trutnovské provozovně společnosti ABB.

Oborem ABB jsou technologie pro celý řetězec energetiky od rozvoden po místa konečné spotřeby. Jde o výrobky a systémy nízkého a vysokého napětí včetně infrastruktury pro e‑mobilitu, solárních invertorů, modulárních rozvoden, výrobků distribuční automatizace, ochran a vypínačů, domovního elektroinstalačního materiálu, rozváděčů, rozvodnicových skříní, kabeláže, senzorů a výrobků pro řízení a kontrolu. ABB je největší světový dodavatel průmyslových elektrických motorů a frekvenčních měničů.

Studenty úvodním slovem přivítal technický manažer Jakub Schwarz a obchodní manažer Štěpán Sloup. Po úvodním seznámení byla žákům promítnuta prezentace firmy, ve které se seznámili s historií společnosti, výrobním portfoliem a předpokládaným dalším vývojem. Následovala prohlídka provozovny. Při prohlídce byli žáci podrobnou a zajímavou formou seznámeni s výrobou a jednotlivými pracovišti, činnostmi a rovněž jim byla zodpovězena řada dotazů. Po prohlídce pracoviště byla beseda s bývalými absolventy SPŠ, kteří nastoupili do ABB.

Protože jde o neustále se rozvíjející firmu, byli žáci seznámeni s alternativními možnostmi uplatnění svého studijního oboru v této společnosti. Kromě toho firma nabízí žákům i řadu dalších možností. Absolvovat u ní povinnou odbornou praxi, prázdninovou brigádu apod. Těm, kteří se rozhodnou pokračovat po maturitě na ČVUT či VUT, nabízí i možnost spolupráce na různých projektech včetně závěrečné diplomové práce.

Exkurze byla rozhodně značným přínosem pro výuku automatizační techniky a umožnila žákům seznámit se s praktickou ukázkou možného uplatnění teoretických znalostí získaných studiem.