pondělí, 11 duben 2016 13:46

Exkurze v Praze

Napsal(a)
Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek

Poslední březnový den jsme vyrazili na exkurzi do Prahy. Kdo? Žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru Informační technologie a management. Námětem exkurze v naší metropoli byla historie i současnost v několika oblastech.

V dopoledních hodinách jsme navštívili Armádní muzeum na Žižkově. Zajímala nás výstava o Protektorátu Čechy a Morava. Ta přibližuje život v okupované zemi v letech 1939 – 1945 a představuje osudy těch, kteří bojovali za svobodu své vlasti a zemřeli na nacistických popravištích.

Sama expozice je umístěna v podzemí Armádního muzea. Stísněné prostory uspořádané do podoby labyrintu v nás vytvořily náladu válečných let a úplně nás vtáhly do ponuré atmosféry těchto let.

V jedné z částí výstavy je například malé kino promítající ukázky z filmů protektorátní doby, zábavných oddychových snímků jakoby mimo čas a prostor, s nimiž se střídají dobové aktuality. Další část výstavy se věnuje životu v koncentračních táborech a vězeních či pronásledování židovského obyvatelstva. Symbolicky jsme také mohli navštívit i sedm cel se jmény lidí, kteří byli za války popraveni, neboť odvážně vystoupili proti nacistické moci. Závěrečná část výstavy představuje povstání českého lidu včetně Pražského povstání a poválečné vypořádání se s nacisty.

Nejvíce nás zaujaly vyhlášky a jejich texty, cely se jmény Aloise Eliáše, Anny Novákové, Ireny Bernáškové, Karla Evalda, Oldřicha Pechala, Václava Kropáčka a Josefa Mašína. Také dobové radiostanice měly úspěch.

Kromě této výstavy jsme pak také nahlédli do expozice 1. světové války v přízemí muzea. Bohužel expozice 2. světové války v 1. patře byla pro tento den uzavřena kvůli opravám interiéru. To nás samozřejmě mrzelo, takže se budeme muset ještě jednou určitě do Prahy vypravit a navštívit ji. Prohlídka celého muzea je totiž až do konce roku 2016 zadarmo!

Odpoledne jsme zahájili návštěvou v Galerii Vinohradská, což je místo v historické budově Českého rozhlasu. Jsou zde vystaveny přístroje, které byly v minulosti využívány v rozhlasové práci. Zároveň jsme se zde seznámili s historií a současností jednoho z našich veřejnoprávních médií. Následovala procházka historickým centrem Prahy, která se díky hezkému jarnímu počasí vydařila nad očekávání.

Závěr celodenního programu vyplnila exkurze na stálé výstavě v České národní bance s názvem Lidé a peníze. Nachází se v bývalém trezoru. Po zhlédnutí dvou krátkých filmů o historii a současnosti českého bankovnictví jsme si prohlédli historické mince a bankovky a další techniku, která se využívala v oblasti bankovnictví. Kdo si vše pozorně prohlédl a dával bedlivý pozor na výklad, mohl si odnést i zajímavou výhru.

Akce proběhla bez problémů, měla hladký průběh a věříme, že si žáci odnesli mnoho nových informací, které uplatní nejen ve výuce hned několika předmětů.