pondělí, 07 prosinec 2015 10:48

Exkurze žáků v Technické univerzitě v Liberci

Napsal(a)
Z exkurze Z exkurze

Vzhledem ke skutečnosti, že řada z nás, žáků čtvrtého ročníku oboru Strojírenství - počítačová grafika, přemýšlí nad výběrem vysoké školy, přivítali jsme možnost navštívit strojní fakultu Technické univerzity v Liberci.

Tato návštěva se uskutečnila dne 2. prosince 2015 a společně s námi se jí zúčastnili ještě žáci třetího ročníku.

Po příjezdu nás v aule čekala krátká prezentace proděkana Ing. Ivo Matouška, Ph.D. Tato prezentace popisovala výhody studia na této univerzitě, zároveň na ní byly představeny její různé studijní programy. Po skončení prezentace začala prohlídka nově vybavených odborných laboratoří. Vyčerpávající tříhodinová exkurze byla zakončena bohatým občerstvením.

Technická univerzita nás zaujala svým moderním vybavením a osobním přístupem ke studentům a její návštěvu pokládáme za přínosnou v rozhodování o dalším studiu.

Napsal:
Jan Doležal a Jan Ferdan, žáci 4. ročníku oboru Strojírenství - počítačová grafika