pátek, 19 listopad 2021 14:03

Na Nivách jsme pokořili dva rekordy!

Napsal(a) Aleš Obr

V pondělí 15. 11. 2021 jsme se my, druháci oboru Elektronické počítačové systémy, zúčastnili akce „Třída Na Nivách“, kterou nám domluvila naše třídní paní učitelka Mgr. Nikola Šandová.

Během dopoledne plného aktivit, kde se musel zapojit nejen pohybový aparát, ale i mozkové závity, jsme se jako třída ještě více stmelili. Dopoledne jsme si bezvadně užili.

Ke stmelení kolektivu pomohlo nejen to, že se aktivit zúčastnili s velikou vervou všichni zúčastnění, ale hlavně to, že veškeré hry toho dne, byly týmové a ukázaly nám, že nejlepších výsledků dosáhneme společným úsilím.

Mimo to hlavní, že jsme si ony aktivity tohoto dopoledne náramně užili, tak jsme jako třída pokořili i dva rekordy v těchto aktivitách. Dle organizátorů jsme dosáhli výkonů, kterých žádná jiná skupina v této sezóně nedosáhla a nedosáhne ‑ byly jsme poslední třídou této sezóny.

Děkujeme naší třídní paní učitelce, že nám toto příjemné dopoledne zařídila a těšíme se na další podobné akce.

Aleš Obr 2. EP