středa, 27 červen 2018 12:17

Navštívili jsme Muzeum bratří Čapků

Napsal(a)
Pomník bratří Čapků Pomník bratří Čapků Attribution: Ewwwa, Wikimedia Commons

Bývá zvykem, že učivo literatury ve třetích ročnících je zakončeno návštěvou Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích. Tak tomu bylo i v pátek 22. června 2018. Kolektiv třídy oboru Elektronické počítačové systémy odjel do již zmíněných M. Svatoňovic.

Zde studenti navštívili rodný dům Karla Čapka, tedy dnešní muzeum, samotná expozice se totiž nachází v bývalém dvoupokojovém bytě s ordinací Antonína Čapka, báňského lékaře.

Téměř dvouhodinové přednášky doplněné fotografiemi, písemnostmi v prosklených panelech podle životních etap K. Čapka se ujala kulturní referentka paní V. Odrobiňáková. A tak si studenti potvrdili, že Čapkova novinářská činnost se velmi prolíná s jeho činností literární, politickou a ovlivňuje i osobní život.

Druhé poschodí muzea je věnováno malíři Josefu Čapkovi. Nejcennějšími (kromě grafik, fotografií i písemností) artefakty je kolem deseti originálů, ty tvoří základ této expozice. I zde je zřejmé, jak tyto originály s literárními díly jsou odrazem nejen uměleckého, ale i politického vývoje samotného umělce.

Lze doufat, že na tuto návštěvu studenti, budoucí maturanti, nezapomenou a že leccos u maturitní zkoušky využijí.