pátek, 30 červen 2017 11:42

KASPER KOVO s.r.o. - zhodnocení spolupráce a témata pro její rozšíření

Napsal(a)
Ilustrační obrázek - zleva R. Kasper, V. Sauer Ilustrační obrázek - zleva R. Kasper, V. Sauer

Z jednání ředitele školy ing. Vladislava Sauera ve společnosti KASPER KOVO s.r.o Trutnov ze dne 28. 6. 2017. Schůzka se uskutečnila v sídle společnosti KASPER KOVO s.r.o. v Trutnově. Zúčastnil se jí ing. Rudolf Kasper, majitel a jednatel společnosti a paní Mgr. Dagmar Papíková, personální manažerka. A co se v rámci spolupráce v končícím školním roce uskutečnilo?

 • Sponzorování soutěží:
  • Návrh reklamního předmětu pro společnost KASPER KOVO
  • Strojař roku
  • Nástrojař roku
 • Poskytnutí finančního daru na pořízení vybavení pro strojírenské obory Kč 200 000,-
 • Poskytnutí materiálu pro výuku – nástroje, přípravky
 • Souvislou praxi vykonávalo ve společnosti rekordních 36 žáků
 • Praxi žáků učebních oborů vykonávalo ve společnosti 10 žáků 3. ročníku, 8 žáků 2. ročníku oboru Nástrojař.

Pro následující školní rok společnost připravila pro žáky „Smlouvu o poskytování stipendia“, kde při splnění podmínek mohou žáci školy obdržet od společnosti finanční odměnu až Kč 3 000,-/měsíc. Potvrzena byla i možnost stáží odborných učitelů školy ve společnosti.

Škola a společnost KASPER KOVO s.r.o. již více než 10 let úzce spolupracují. Společnost KASPER KOVO s.r.o. umožňuje žákům školy absolvovat odborný výcvik nebo výrobní praxi přímo ve společnosti, exkurze, prázdninové brigády, poskytuje stipendia žákům v průběhu studia, podporuje školu v oblasti materiální i finanční. Dlouhodobě vzájemně využívá propagaci a popularizaci technických oborů pro získávání žáků.

Společnost KASPER KOVO s.r.o. v roce 2015 získala na základě nominace školy mimořádné ocenění Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory za dlouhodobou příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů v projektu „Škola firmě 2015“.

Více o společnosti KASPER KOVO s.r.o. naleznete na http://www.kasperkovo.cz.

Logo KASPER KOVO s.r.o.

Média

Praktického vyučování žáků školy ve společnosti KASPER KOVO s.r.o.