čtvrtek, 29 září 2016 08:52

Prohloubení dosavadní spolupráce se společností KASPER KOVO s. r. o. Trutnov

Napsal(a)
Zleva: Ing. Rudolf Kasper, Mgr. Dagmar Papíková, Ing. Vladislav Sauer Zleva: Ing. Rudolf Kasper, Mgr. Dagmar Papíková, Ing. Vladislav Sauer

Prohloubení dosavadní spolupráce a prodiskutování námětů pro její další rozvoj bylo předmětem schůzky vedení školy a majitelem společnosti panem ing. Rudolfem Kasperem.

Pan ing. Rudolf Kasper, majitel společnosti a paní Mgr. Dagmar Papíková, personální manažerka společnosti, navštívili školu, aby společně s vedením školy zhodnotili dosavadní spolupráci a projednali další spolupráci na tento školní rok.

Kromě standardní spolupráce např. v oblasti provádění odborného výcviku žáků školy přímo na pracovištích společnosti (v současnosti je zde 8 žáků 3. ročníku oboru Nástrojař) či umožnění exkurzí do společnosti, potvrdil pan Kasper, že i v letošním školním roce poskytne škole finanční dar ve výši Kč 200 tis.. Ten škola použije na pořízení nadstandardních učebních pomůcek, např. instalaci digitálního odměřování k soustruhům. Rovněž potvrdil zájem být generálním partnerem tradičních odborných soutěží školy „Strojař roku“ a „Nástrojař roku“. Novinkou pro letošní rok je rovněž nabídka sponzorování studia žákům 3. ročníku oboru Nástrojař.

Škola a společnost spolupracují již více než 10 let. Za tuto dobu společnost zaměstnala již více než 40 absolventů školy na různých pozicích. V loňském roce společnost na základě nominace školy obdržela jako jediná v regionu za příkladnou a oboustranně prospěšnou spolupráci školy a zaměstnavatele ocenění Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory v projektu ŠKOLA - FIRMA. (čtěte zde....