Novinky - Blog

pondělí, 28 březen 2022 10:04

Prohlubování spolupráce se společností Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o. Trutnov Doporučený

Senzor R 2000 Senzor R 2000

Převzetí věcného daru – senzoru R 2000 s využitím ve výuce automatizace, podpis darovací smlouvy na finanční dar ve výši Kč 20 000,-, seznámení se s praktickou výukou žáků a s tím spojená prohlídka pracovišť žáků – to a další bylo předmětem návštěvy vedení společnosti Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o. Trutnov na pracovišti školy pro praktické vyučování v Mladých Bukách.

Ještě v letošním školním roce se uskuteční 7 exkurzí žáků do společnosti. Žáci maturitních oborů v ní absolvují souvislou praxi. Společnost žákům školy nabídne prázdninové brigády. Reciproční návštěva vedení školy ve společnosti se uskuteční 10. května.

Návštěva se uskutečnila 24. 3. Za společnost Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o. Trutnov se jí zúčastnili:

Petr Masopust, Human Resources development & organization manager
Jan Marek, vedoucí výroby
Štěpán Potoček, IE manager

Adresa společnosti:

Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.
Průmyslová 138
541 01 Trutnov
Czech Republic

Více o společnosti: Pepperl+Fuchs International. Průmyslové snímače, Průmysl, Procesní automatizace, Jiskrová bezpečnost (pepperl-fuchs.com)