pátek, 20 leden 2017 12:57

Společnost KASPER KOVO s.r.o. ocenila žáky oboru nástrojař

Napsal(a)
Pavel Vaško Pavel Vaško

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se uskutečnilo na pracovišti školy Horská 59 vyhodnocení praktického vyučování žáků 3. ročníku oboru Nástrojař ve společnosti KASPER KOVO s.r.o.

Celkem 10 žáků učebního 3. ročníku oboru Nástrojař absolvovalo v prvním pololetí školního roku praktické vyučování ve společnosti. Jako každoročně, i v letošním roce společnost KASPER KOVO aktivitu žáků při praktickém vyučování vyhodnotila a 3 nejlepší žáky ocenila. Na prvním místě se umístil žák Pavel Vaško (cena Kč 3.000,-), druhé místo obsadil Lukáš Homolka (cena Kč 2.000,-), třetí místo obsadili společně žáci Jan Felker a Daniel Štekl (cena každý Kč 1.000,-). Ocenění žákům předal majitel a jednatel společnosti pan ing. Rudolf Kasper. Pro ostatní žáky společnosti připravila drobné propagační předměty.

Ocenění žáků navazovalo na vyhlášení soutěže spočívající v návrhu drobného reklamního předmětu užitné hodnoty pro společnost KASPER KOVO s.r.o. (čtěte...). Mělo výbornou neformální atmosféru spojenou s diskusí o technickém vzdělávání a možnostech uplatnění ve společnosti KASPER KOVO.

Škola a společnost KASPER KOVO s.r.o. již více než 10 let úzce spolupracují. Společnost v roce 2015 získala na základě nominace školy mimořádné ocenění Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory za dlouhodobou příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů v projektu „Škola firmě 2015“.