pátek, 10 červenec 2020 11:16

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2020/2021

Napsal(a)

Informace o vyhlášeném 3. kole přijímacího řízení ke studiu ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101 pro školní rok 2020/2021.

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kód a název oboruNázev školního vzdělávacího programuVolná místa - počet přijímaných uchazečůZdravotní způsobilost
26‑41‑M/01 elektrotechnika Slaboproudá elektrotechnika 2 Ano
 • 1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Ředitel školy stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku.

Termíny přijímacího řízení pro 3. kolo:

 • 24. srpna 2020 (řádný termín)
 • 28. srpna 2020 (náhradní termín)

Hodnocení přijímacího řízení

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. prospěchu na ZŠ
  Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Výsledný průměr stanovený z výše uvedených průměrů se přepočítává na body dle Přepočítací tabulky prospěchu na body.
 2. úspěchů v olympiádách a soutěžích – max. 10 bodů
  Zaměření olympiád a soutěží musí korespondovat s vyučovanými předměty na základní škole (kromě tělesné, hudební a výtvarné výchovy), hodnoceny budou soutěže a olympiády za období posledních dvou školních roků docházky na ZŠ.
   • 1. až 3. místo v krajském, celostátním kole – 10 bodů
   • 1. až 3. místo v okresním kole – 5 bodů
   • účastník okresního, krajského nebo celostátního kola soutěže nebo olympiády – 2 body
 • Doklad osvědčující úspěchy uchazeče v olympiádách a soutěžích uchazeč doručí společně s přihláškou ke studiu.

Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Pomocná kritéria

V případě rovnosti celkového bodového hodnocení u více uchazečů bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem, stanoveným z průměrného prospěchu uchazeče za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

Další informace...

Obory středního vzdělání s výučním listem

Kód a název oboruNázev školního vzdělávacího programuPočet přijímaných uchazečůZdravotní způsobilost
26-51-H/01 elektrikář Elektrikář
4 Ano 1)
23‑52‑H/01 nástrojař Nástrojař
8 Ano 1)
 • 1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Přijímací zkoušky se nekonají! V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Termín přijímacího řízení pro 3. kolo:

 • 24. srpna 2020 (řádný termín)
 • 28. srpna 2020 (náhradní termín)

Pomocná kritéria

V případě rovnosti takto získaného průměru bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem za 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

Další informace...

Další informace

Obory jsou vhodné pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia.

Nejpozději do 21. srpna 2020 lze osobně doručit řádně vyplněnou přihlášku (stáhnout přihlášku...) ke studiu do kanceláře sekretářky ředitele školy, paní J. Krupkové, budova školy v ulici Školní 101, Trutnov, 2. patro (doporučujeme!).

 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího řízení.

Přihlášku lze rovněž zaslat poštou na adresu:

Střední průmyslová škola
Školní 101
541 01 Trutnov

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte tel.: 499 813 071, 499 814 729 nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.