středa, 28 listopad 2018 20:38

Dny základních škol na SPŠ Trutnov

Napsal(a)

Ve dnech 12. a 26. 11. 2018 jsme uspořádali na pracovišti pro praktického vyučování v Mladých Bukách další akci pro základní školy nazvanou „Dny základních škol“ v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I“.

Akce se zúčastnily dvě třídy 9. ročníku ze Základní školy kpt. Jaroše v Trutnově. Náplní akce bylo seznámit žáky se školou, přiblížit žákům vzdělávací nabídku našich studijních i učebních oborů. Při následné exkurzi si mohli žáci prohlédnout prostory praktického vyučování v Mladých Bukách s možností nahlédnout i do odborných učeben pro programování CNC obráběcích strojů či robotů, do učebny automatizační techniky. Viděli také učebnu audiovizuální techniky s televizory, které zobrazují ve 3D, dále učebnu pro praktická elektrotechnická měření a mnohé dalších.

Co bylo ale na této akci zvláštní bylo to, že žáci dostali možnost něco si na učebnách sami vyrobit. Na dílně elektro si sami sestavili blikač, na pracovišti kovo dílny potom vytvářeli přívěsek na klíče. Žákům ze ZŠ se na našem pracovišti pro praktické vyučování líbilo, ale nebylo to určitě jen proto, že tím přišli o část výuky ve škole. Některým z nich se tu tak líbilo, že uvažují o studiu na SPŠ, další byli už napevno rozhodnuti, že sem příští rok v září ke studiu nastoupí. Rádi je na škole přivítáme.