pondělí, 16 prosinec 2019 12:01

Hodina angličtiny v projektu Live Classes

Napsal(a)
Hodina angličtiny v projektu Live Classes Mgr. Alena Flejberková

Koncem  listopadu se v rámci výuky angličtiny připojili žáci 1. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika k pokračování unikátního projektu „Live Classes“ pořádaným vydavatelstvím Pearson ve spolupráci s BBC. Jednalo se o online hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím, ve které byly přes internet připojené třídy z různých evropských zemí.

Žáci se tak stali součástí jedné velké mezinárodní třídy, ve které učitel Michael Brand koordinoval výuku žáků středních škol v Bosně, Maďarsku, Polsku, Španělsku, Lotyšsku či na Ukrajině. Téma vyučovací hodiny bylo tentokrát vybráno z oblasti používání digitálních technologií a odpovídalo požadavkům na maturitní zkoušku z anglického jazyka. Velkým přínosem byl pro žáky bezesporu i fakt, že se v hodině vedle jazykových dovedností kladl silný důraz na rozvoj tzv. globálních dovedností, jakými jsou komunikace, spolupráce, kritické myšlení, kreativita, mezikulturní kompetence či digitální gramotnost.

Závěrem je ještě nutno zmínit, že u žáků měl projekt velmi pozitivní ohlas. Kladně hodnotili jak jazykový přínos, tak možnost aktivně spolupracovat se zahraničními spolužáky. Ze strany školy bude tedy velký zájem v projektu nadále pokračovat a zapojit do něj i ostatní třídy.