čtvrtek, 10 květen 2018 10:42

Učíme se v anglickém jazyce

Napsal(a)
Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek

V rámci projektu „Šablony“ financovaného z fondu EU bylo umožněno připravit část výuky nejazykových předmětů - konkrétně matematiky a předmětu „Hardware“ – v anglickém jazyce. V obou předmětech je realizováno po 10 prezentacích, ve kterých jsou vyučována konkrétní témata v anglickém jazyce.

Prezentace jsou připravovány vyučujícím anglického jazyka společně s odborným učitelem včetně pomocných materiálů (např. stručný slovníček odborných výrazů, kontrolní otázky k vypracování). Přínosem této výukové metody je, že je zároveň vyučován obsah odborného předmětu a rozvíjeny kompetence v cizím jazyce.

Metoda CLIL je zaměřena na výuku, kdy je prostřednictvím cizího jazyka vyučován jiný (nejazykový) předmět.

CLIL se v Evropě rychle prosazuje a do jeho rozvoje směřuje celá řada evropských dotací, důvodem je snaha o zlepšení jazykových kompetencí občanů Evropské unie a dostání ambiciózního cíle, že by každý měl ovládat svůj mateřský jazyk a jeden jazyk cizí. To bezprostředně souvisí s hledáním a rozvojem nových přístupů ve výuce cizích jazyků.

Realizace této metody v praxi vyžaduje zejména výborné znalosti angličtiny vyučujících nejazykových předmětů (úroveň B2) a zároveň pečlivý výběr témat pro prezentace a jejich zpracování do formy, která bude přizpůsobena studentům a jejich stávajícím jazykovým kompetencím a zejména jejich rozvoji.

Po několika realizovaných prezentacích lze říci, že se staly vítanými mezi studenty, výuku oživily, doplnily výuku angličtiny a dokázaly provázanost těchto předmětů. V prezentacích budeme pokračovat.

Metodou CLIL vyučují: Bc. Jakub Šenkýř (hardware) a Mgr. Martin Marcinčín (matematika).

Ing. Simona Jindová, vyčující anglického jazyka a realizátor projektu