pátek, 24 únor 2017 08:48

Tělocvik zaměřený na sebeobranu

Napsal(a)
Fotografie s účastníky akce pořízené v závěru cvičení Fotografie s účastníky akce pořízené v závěru cvičení

V dnešní době není na škodu seznámit se alespoň se základy sebeobrany. Proto jsme společně se spolužákem, se kterým chodíme na bojové umění, domluvili tělesnou výchovu zaměřenou na téma ,,Sebeobrana“, pod vedením instruktorů Systema Trutnov z.s. Ukázky se prováděly na tatami tělovýchovného zařízení Na Nivách v Trutnově.

Hodina tělesné výchovy byla zahájena seznámením s ruským bojovým uměním Systema a trochou teorie na začátku. Důležité bylo sdělení, že nejbezpečnějším řešením případného napadení je útěk.

Následně byly uvedeny situace, kdy útěk není možný. Před vlastním nácvikem se zúčastnění rozcvičili. Poté následovala ukázka několika situací napadení protivníkem a možností, jak je řešit. Studenti si mohli sami vyzkoušet techniky a principy, přičemž byli korigováni členy a instruktory ze spolku Systema.

I přes předchozí nedůvěru některých spolužáků se postupně náhled na účelnost a potřebu obrany změnil. Možná, že tato hodina bude pro někoho podnětem k dalšímu prohlubování dovedností sebeobrany.

Autoři článku: P. Dufek a D. Kanócz

Více informací o spolku Systema Trutnov na webové stránce http://systema.conetik.eu/ nebo na facebookové stránce https://www.facebook.com/systema.trutnov/