pátek, 27 listopad 2020 10:12

Učíme se na procházce

Když vás přestane bavit sedět doma, co může být lepšího než vycházka do přírody? Ale učení si nezapomeňte vzít s sebou!

SPŠ Trutnov nabízí kromě studia v daných oborech, také různé možnosti sportovního vyžití, které jsou součástí hodin tělesné výchovy, kurzů a sportovních aktivit, které pořádáme.

středa, 25 listopad 2020 09:52

Sám u tabule

Někdy je třeba učivo vyložit postaru. Stačí vám k tomu jeden učitel, jedna tabule, jedna fixa, jedna kamera.

Činnost některých zájmových kroužků pokračuje i za ztížených podmínek on-line. V kroužku programování jsme například nedávno uspořádali soutěž o nejlepší algoritmus pro hraní piškvorek.

pondělí, 23 listopad 2020 09:15

Tablety ve výuce jazyků

Škola vybavila učebnu jazyků tablety k využití multimediálních on-line materiálů při výuce.

sobota, 21 listopad 2020 10:57

On-line den otevřených dveří

Dne 21. 11. 2020 jsme pro zájemce o studium zorganizovali on-line den otevřených dveří. K tomuto kroku jsme se rozhodli z důvodů epidemiologických omezení v souvislosti s onemocněním COVID-19 a tím nemožnosti uskutečnit klasický den otevřených dveří.

pátek, 20 listopad 2020 09:24

Tam, kde výklad nestačí

Pokud se stane, že nová látka není z videonahrávky dostatečně jasná, nebo se objeví nečekané překážky při samostatné práci, je načase se virtuálně sejít a téma s vyučujícím prodiskutovat přímo.

pátek, 20 listopad 2020 08:58

Učíme se učit se programovat on-line

Přechod na distanční výuku zasáhl některé předměty jen málo. Vždyť při programování tak jako tak sedíme u počítače. Stačí nainstalovat potřebný software (licence žákům škola bezplatně poskytuje) a hurá do práce!

Rekonstrukce budovy školy Horská 618 jde do finále – zásadním způsobem se zlepší prostředí pro výuku žáků v učebnách školy.