středa, 06 leden 2016 08:09

3D tisk slouží žákům k rozvoji tvůrčího myšlení a kreativity

Napsal(a)
Výrobky vyrobené ve 3D tiskárně Výrobky vyrobené ve 3D tiskárně Luděk Dušek

V letošním školním roce byla díky sponzorskému daru firmy KASPER s.r.o. pořízena tříbarevná 3D tiskárna. Tiskárnu jsme představili již na obou dnech otevřených dveří v budově školy Horská 59 a budila zaslouženou pozornost.

3D tiskárna umožňuje tvorbu reálných modelů pro výuku strojírenství i počítačové grafiky a přispívá k rozvoji tvůrčího myšlení a kreativity. Dovoluje tisknout plastové díly o velikosti až 285 x 270 x 230 mm. Máme možnost používat různobarevné tiskové materiály ABS a PLA. Jedná se o poloprofesionální tiskárnu, která při nejjemnějším vrstvení plastu dovoluje přírůstek jen 0,07 mm.

Modely pro vlastní tisk vytváříme v programu Autodesk Inventor Professional. Jedná se o program na profesionální úrovni, který umožňuje modelovat objemové součásti ve 3D prostoru. Na naší škole program používají zejména studenti oboru Strojírenství - počítačová grafika od 1. ročníku studia. Vytvořené virtuální objekty se z programu následně transformují do obecného souboru STL. Pro potřebu vlastního tisku jsou nakonec data zpracována pomocí tiskového programu 3D tiskárny. Ještě před vlastním spuštěním tiskárny je možné definovat výplň modelu a případnou podobu podpor.

Mezi nejzajímavější vytištěné modely letošního podzimu patří oběžné kolo turbodmychadla a návrh předmětu propagujícího naší školu. Zmíněný návrh vzešel z volného zadání pro žáky 3. ročníku. Za velmi zajímavý lze pokládat návrh Ondřeje Lotze, který předmět pojal jako symboliku „SPŠ Trutnov – klíč ke vzdělání“.