pondělí, 05 prosinec 2016 22:12

Autodesk Academia Fórum 2016

Napsal(a)
Při předávání certifikátu Autodesk Academia Programu Při předávání certifikátu Autodesk Academia Programu

Ve dnech 1. a 2. prosince 2016 jsme se zúčastnili již 16. ročníku akademického setkání uživatelů a příznivců programů Autodesk nazvaného Autodesk Academia Fórum.

Akci organizovala společnost Computer Agency o.p.s., Brno v budově Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. V zajímavém dvoudenním programu se objevila například témata: volba ideální hardwarová konfigurace pro optimální funkčnost programů firmy Autodesk, použití platformy Fusion 360 pro volné modelování (FreeForm), metody výuky CAD technologií ve Velké Británii, výroba 3D tiskáren ve společnosti YSoft a způsob využití při výuce.

Na závěr odpoledního programu předal ředitel společnosti Computer Agency Marek Rozehnal zástupcům středních škol, které splnily náročná kritéria (používání nejnovějších verzí programů Autodesk, aktualizační vzdělávání pedagogů), plakety potvrzující členství v Autodesk Academia Programu na rok 2017. Tyto plakety umožňují školám certifikovat žáky s nadstandardními uživatelskými dovednostmi a tím je zvýhodnit na trhu pracovních sil případně v prvních semestrech studia na vysokých školách technického zaměření.

Druhý den setkání pokračovalo velmi zajímavou prohlídkou učeben a laboratoří Univerzity obrany v Brně (sbírka proudových a pístových leteckých motorů, pracoviště pro testování malých proudových motorů, hala s aerodynamickým tunelem pro měření silových poměrů na křídlech letounů vystavených proudícímu vzduchu).

Více o Autodesk Academia Programu