čtvrtek, 10 leden 2019 09:09

Robotická pracoviště zařazena do výuky

Napsal(a)
Robotická pracoviště na SPŠ Trutnov Robotická pracoviště na SPŠ Trutnov Miloš Šálek

Nově pořízená dvě robotická pracoviště od firmy FANUC jsou připravena a od nového školního roku bude robotika zavedena do výuky. Žáci budou mít možnost si roboty vlastnoručně „osahat“, naučit se je ovládat a hlavně také naprogramovat.

Problematikou robotiky se budou zabývat žáci maturitních oborů slaboproudá elektrotechnika, strojírenství – počítačová grafika a elektronické počítačové systémy. Robotická pracoviště budou využívat i žáci učebních oborů elektrikář a nástrojař.

V současné době se pro žáky připravují výukové materiály. Příslušní učitelé pro ně píší výuková skripta, podle kterých se budou učit ovládat a programovat roboty, připravuje se i sborník s cvičnými úlohami, které si žáci budou moci vyzkoušet.

Protože budoucnost průmyslové výroby je zcela jistě v maximálním využití robotů, počítáme do budoucna i s využitím robotů ve spojení s trenažérem výrobní linky, který jsme na podzim získali od firmy Continental. Tady si žáci budou moci vyzkoušet, jak roboti spolupracují s dalšími prvky sloužícími k automatizaci výrobního procesu, a to s programovatelnými automaty či pneumatickými zařízeními.