pátek, 06 březen 2020 08:25

Strojaři používají na měření špičkovou techniku

Napsal(a)

Propojení odborné výuky s moderním výrobním procesem umožňuje od října 2019 nově vybudovaná strojírenská laboratoř specializovaná na kontrolu a měření.

Laboratoř je vybavena technicky vyspělým zařízením pro měření rozměrů vyrobených součástí v řádu 0,001 mm (hodnotit je možné dodržení předepsaných tolerancí délek a geometrických tvarů), zařízením pro kalibraci (posouzení míry opotřebení) pevných měřidel (např. koncové měrky, mezní válcové kalibry).

Dalším zařízením laboratoře je statický elektromechanický dvousloupový zkušební stroj, který dokáže vyhodnotit důležité mechanické vlastnosti používaných kovových materiálů (např. pevnost v tahu, tlaku a ohybu). Zkouška se provádí na vzorku materiálu (zkušebním tělesu předepsaných rozměrů), výsledek je pomocí speciálního software zpracován na PC.

Od školního roku 2019-20 nabízí SPŠ Trutnov žákům zejména studijního oboru Strojírenství - počítačová grafika mimořádnou možnost nejen vidět, ale i vyzkoušet praktické použití špičkové metrologické techniky v rámci odborného předmětu kontrola a měření.

Vybavení laboratoře měření:

  • Souřadnicový měřící stroj Mitutoyo Crysta-Plus M443 (ručně ovládaný 3D měřicí stroj s plovoucí mostní konstrukcí)
  • Stavebnicový upínací systém CMM Fixture, eco-fix Kit MAG S (stavebnice s upínacími prvky včetně základní desky)
  • Profilový měřicí projektor Mitutoyo PJ-A3000
  • 2D datový procesor QM-Data 200 (jednotka pro zpracování dat QM 200, určená ke zpracování naměřených dat shromažďovaných měřicím projektorem)
  • Statický elektromechanický zkušební trhací stroj LabTest 6.20.1.10
  • Univerzální délkoměr s příslušenstvím CHOTEST SJS5100-600