Zobrazení položek podle značky: automatizace

úterý, 25 leden 2022 07:52

Nová učebna automatizační techniky

Jak se dnes obecně říká, máme tu „dobu Covidovou“. V nedávné době byli žáci dlouhé týdny na distanční výuce, školy jako by spaly. Ale to bylo jen zdání. V té době bylo v naší škole živo. V areálu v Mladých Bukách vznikala nová učebna pro výuku automatizační techniky. Teď je již dokončená, už na ní začala řádná výuka.

Zveřejněno v Různé