Novinky - Blog

Zobrazení položek podle značky: praxe

Ve středu 24. 4. se na pracovišti firmy TE Connectivity v Trutnově ‑ Poříčí uskutečnilo setkání zástupců firmy a školy při příležitosti ukončení praxí žáků 2. ročníku ve firmě.

Zveřejněno v Různé
Označeno v
čtvrtek, 26 leden 2023 08:28

Žáci ukončili praxi ve firmě TE Connectivity

S koncem ledna končí i praxe žáků třetích ročníků tříletých oborů ve firmách. Firma TE Connectivity při této příležitosti uspořádala slavnostní posezení se žáky, kteří u ní praxi ukončili.

Označeno v
pondělí, 14 červen 2021 09:03

Dokončujeme zakázky pro veřejnost

S blížícím se koncem školního roku dokončujeme práce na zakázkové činnosti tak, abychom měli všechny závazky s koncem školního roku splněny.

Zveřejněno v Různé
Označeno v
úterý, 23 březen 2021 09:04

Praktická výuka v době pandemie probíhá

Kromě on-­line hodin v době distanční výuky mají naši žáci učebních oborů NástrojařElektrikář možnost docházet na pracoviště praktického vyučování v Mladých Bukách a získané znalosti procvičit v praxi.

Zveřejněno v Různé
Označeno v
středa, 18 listopad 2020 09:11

Praxe žáků ve firmách

Nedílnou součástí praktického vyučování našich žáků je jejich působení přímo ve firmách. Od druhého pololetí druhého ročníku a v prvním pololetí třetího ročníku mají možnost žáci učebních oborů vykonávat praktické vyučování přímo ve výrobních podnicích na Trutnovsku.

Zveřejněno v Různé
Označeno v
pondělí, 18 březen 2019 12:17

Praxe žáků ve firmách

Nedílnou součástí praktického vyučování našich žáků je jejich působení přímo ve firmách. Od druhého pololetí druhého ročníku a v prvním pololetí třetího ročníku mají možnost žáci učebních oborů vykonávat praktické vyučování přímo ve výrobních podnicích na Trutnovsku.

Zveřejněno v Různé
Označeno v

Nedílnou součástí výuky u tříletých oborů je praktické vyučování, oficiálně nazývané odborný výcvik. Praktické vyučování se provádí na pracovišti v Mladých Bukách, kde mají žáci vytvořeny ideální podmínky pro to, aby si osvojili správné pracovní návyky a postupy. Všechen čas ovšem netráví pouze v Mladých Bukách, ale mají možnost vykonávat v rámci předmětu odborný výcvik i produktivní práce přímo na pracovišti spolupracujících firem.

pondělí, 20 listopad 2017 07:24

Progresivní TV technika na SPŠ Trutnov

Pořídili jsme do výuky nové set-top-boxy a moderní měřicí přístroj pro měření signálu pozemní digitální TV pro přípravu žáků na nové vysílání ve formátu DVB-T2.

Zveřejněno v Různé
Označeno v

Ve čtvrtek 11. května se ve společnosti Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. uskutečnilo závěrečné setkání žáků SPŠ Trutnov, kteří v této společnosti vykonávali praxi, se zástupci školy a s vedením společnosti.

Označeno v

Vedení trutnovské jednotky PGGA společnosti ABB, s.r.o. v čele s vedoucím jednotky PGGA panem Pavlem Míkem navštívilo dne 4. 4. 2016 pracoviště praktického vyučování v Mladých Bukách. Zde byli seznámeni  s prostory pro výuku a s vybavením školy. Reciproční návštěva učitelů z naší školy se ve společnosti ABB uskuteční 20. 4. 2016.

Označeno v
Strana 1 z 2