Asociace Středních průmyslových škol České republiky  je sdružení středních průmyslových škol a dalších středních odborných škol vyučujících technické obory středního vzdělání s maturitním vysvědčením.

Jejím hlavním cílem je přispívat k rozvoji technického odborného školství v oblasti metodické, odborné a organizační.

Základní principy činnosti Asociace

  • konzultovat s příslušnými institucemi všechny odborné záležitosti z oblasti své působnosti,
  • spolupracovat s Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže České republiky, odbory školství krajských úřadů a dalšími institucemi podílejícími se na řízení školství v oblasti tvorby a připomínkování příslušné legislativy,
  • podle možnosti spolupracovat s příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu v oblasti konzultací a připomínkování legislativy,
  • vytvářet systém informací pro všechny členské školy a další zainteresované instituce,
  • účastnit se podpůrných projektů a grantů v oblasti odborného školství v zahraničí i v naší republice,
  • konzultovat se zainteresovanými institucemi systém rekvalifikací a celoživotního vzdělávání techniků a podílet se na jeho realizaci a inovacích,
  • zprostředkovávat zkušenosti z oblasti legislativy, zaměstnaneckých vztahů, odměňování, bezpečnosti práce a další právní a organizační problematiky členským školám,
  • organizovat metodické semináře z oblasti odborné i pedagogické,
  • prosazovat oprávněné zájmy členských škol zastoupených řediteli,
  • spolupracovat s ostatními profesními asociacemi školství v rámci Unie školských asociací ČR - CZESHA .