Mikrotik Academy

Teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oblasti počítačových sítí s prvky Mikrotik.

Logo MikrotikJe prakticky zaměřený vzdělávací program pro využití zařízení firmy Mikrotik v počítačových sítích. Výrobní program firmy Mikrotik je zaměřen na oblast menších a středně velkých počítačových sítí a je vzhledem k ceně dobře použitelný i v domácím prostředí. Škola využívá prvky Mikrotik ve výuce a zprostředkovává všem svým studentům přístup k výukovým zdrojům.

Přínos pro školu

  • Možnost využití techniky a výukových materiálů ve výuce
  • Spolupráce s dalšími středními a vysokými školami, které jsou do programu zapojeny
  • Dostupnost nejnovějších informací z oboru
  • Vyškolené lektory v dané oblasti a jejich další odborný růst

Přínos pro studenty

  • Získání teoretických a praktických znalostí nad rámec běžné výuky
  • Možnost získání certifikátu, prokazujícího znalosti v dané oblasti (zdarma)

Přnos pro absolventy

  • Možnost prokázání další odborné kvalifikace mezinárodním certifikátem
  • Lepší uplatnění na trhu práce