Nadační fond školy

Fond pro podporu vzdělávání, kultury, sportu a soutěží...

Oficiální název fondu: Nadační fond Střední průmyslové školy Trutnov, Školní 101
Registrace fondu: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl N, vložka 71
IČO: 49290151
Statutární zástupci: Mgr. Šárka Fibikarová - předseda správní rady
Mgr. Šárka Krsková, Mgr. Nikola Šandová – členky správní rady
Revizor: Ing. Bronislav Gazda

Nadační fond Střední průmyslové školy v Trutnově byl zřízen zejména pro podporu vzdělávání, kultury, sportu a soutěží. Jeho finanční prostředky jsou získávány výhradně od žáků a sponzorů.

Nadační fond je samostatným subjektem, který vede účetnictví a své hospodaření dokládá Finančnímu úřadu.

Snahou správní rady fondu spolu s vedením školy je podporovat takové aktivity žáků a učitelů, které vedou ke zvýšení zajímavosti a pestrosti studia na SPŠ Trutnov.

Hlavní podporované akce:

 • autobusové zájezdy na odborné výstavy
 • jazykové zájezdy do měst okolních států
 • celoškolní a třídní exkurze u významných zaměstnavatelů regionu
 • autobusové zájezdy na divadelní představení
 • odborné soutěže znalostí a dovedností
 • soutěže (olympiády) - matematika, český jazyk a cizí jazyky
 • soutěže dovedností ve využití výpočetní techniky pro technickou práci a počítačovou grafiku
 • středoškolská odborná činnost - žákovské projekty
 • výjezdy žáků do vyšších kol soutěží – krajských a celostátních
 • finanční spoluúčast na organizaci maturitních plesů a přijímání sponzorských darů do tomboly
 • odměny pro žáky účastnící se Dnů otevřených dveří, reprezentující školu na soutěžích a pro žáky s výbornými studijními výsledky