Kroužek skriptování v PowerShellu

Cíle

Seznámení se správou operačních systémů pomocí skriptovacího jazyka Powershell.
Zdokonalování znalostí v oblasti algoritmizace.

Popis činnosti

Účastníci používají teoretické znalosti algoritmizace pro stavbu automatizačních skriptů.

Účastníci vyhledávají různá nastavení operačních systémů Windows a učí se jejich možnosti zautomatizovat pro použití ve velkých firemních sítích.

Účastníci se učí zabezpečit operační systém Windows pomocí jazyka Powershell.

Účastníci se učí pomocí jazyka Powershell komunikovat s operačním systémem Linux a automatizovat jeho správu.

Účastníci navrhují a vytvářejí jednoduchá GUI (grafické uživatelské rozhranní) pro uživatelsky pohodlnější nastavování automatizačních voleb.

Účastníci se učí spravovat firemní programy založené na jazyce Powershell jako je Microsoft Exchange, Microsoft SQL server, IIS a další. 

Realizováno v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Logo Evropské a strukturální a investiční fondy a MŠMT