Maturitní zkoušky

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů platí ve školním roce 2019–2020 níže popsaný model 2 částí maturitní zkoušky.

 • Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit obě tyto části.

 

Společná část maturitní zkoušky

Model 2 + 2 (2 povinné a max. 2 nepovinné zkoušky). Tato část je stejná pro obory vzdělání (v závorce jsou uvedeny názvy školních vzdělávacích programů):

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika (povinně volitelná zkouška)

Žák si vybere za povinnou zkoušku cizí jazyk, ve kterém se vzdělává (anglický jazyk nebo německý jazyk).

Zkoušky mají pouze jednu úroveň obtížnosti, která odpovídá základní úrovni dle katalogu požadavků.

Zkoušky z českého jazyka, cizích jazyků (anglický jazyk a německý jazyk)

Jsou zkoušky komplexní ‑ každá se skládá ze tří dílčích zkoušek:

 • didaktického testu (obsahuje 2 subtesty ‑ čtení a poslech, týká se cizích jazyků)
 • písemné práce
 • ústní zkoušky (je součástí profilové části maturitní zkoušky)
Zkouška z  matematiky

Není zkouškou komplexní a má podobu didaktického testu.

Nepovinné zkoušky

Žák si může zvolit max. 2 nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk)
 • matematika
 • Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož konal zkoušku povinnou.

Profilová část maturitní zkoušky

Ředitel SPŠ Trutnov stanovil profilové zkoušky pro následující obory:

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • Operační systémy – ústní zkouška
 • Programování a vývoj aplikací – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze čtyř odborných předmětů (operační systémy, programování a vývoj aplikací, aplikační software, počítačové sítě). Žák losuje jedno zadání, pro zpracování má žák k dispozici 5 hodin.
Nepovinná profilová zkouška

Žák může konat nepovinnou ústní zkoušku z předmětu elektrotechnika.

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • Blok předmětů ICT - ústní zkouška
 • Ekonomika – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze tří odborných předmětů (počítačová grafika, programování a vývoj aplikací, aplikační software). Žák losuje jedno zadání, pro zpracování má žák k dispozici 5 hodin.
Nepovinné profilové zkoušky

Žák může konat jednu nepovinnou ústní zkoušku z předmětu právo.

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • Elektronika – ústní zkouška
 • Automatizační technika – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze tří odborných předmětů (elektrotechnická měření, automatizační a mikroprocesorová technika). Žák losuje jedno zadání, pro zpracování má žák k dispozici 6 hodin.
Nepovinné profilové zkoušky

Žák může konat jednu nepovinnou ústní zkoušku z předmětu číslicová technika.

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • Stavba a provoz strojů se začleněním předmětu mechanika – ústní zkouška
 • Strojírenská technologie se začleněním předmětu kontrola a měření – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání z 5 odborných předmětů (stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, počítačová grafika, programování CNC strojů, mechanika). Žák losuje jedno ze zadání, pro zpracování má žák k dispozici 6 hodin.
Nepovinné profilové zkoušky

Žák může konat jednu nepovinnou ústní zkoušku z předmětu kontrola a měření.

 

Témata zkušebních předmětů

Témata jednotlivých zkušebních předmětů jsou přístupná na stránkách intranetu SPŠ Trutnov na adrese:
http://intranet.spstrutnov.cz/studium/maturita/profilova-cast-maturitni-zkousky

Závěrečné zkoušky

Řádný termín

Písemná

 • Nástrojař – 9. 6. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář – 9. 6. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)

Praktická

 • Nástrojař – 15.–16. 6. 2020 od 7:00 hod. (Mladé Buky 5/6)
 • Elektrikář (B) – 15. 6. 2020 od 7:00 hod. (Mladé Buky 5/6)
 • Elektrikář (C) – 16. 6. 2020 od 7:00 hod. (Mladé Buky 5/6)

Ústní

 • Nástrojař – 23.–24. 6. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář (B) – 23. 6. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář (C) – 24. 6. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)

Závěrečné zkoušky v opravném termínu

Písemná

 • Nástrojař – 7. 9. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář – 7. 9. 2020 od 8.00 hod. (Horská 59, Trutnov)

Praktická

 • Nástrojař – 8.–9. 9. 2020 od 7:00 hod. (Mladé Buky 5/6)
 • Elektrikář – 8. 9. 2020 od 7:00 (Mladé Buky 5/6)

Ústní

 • Nástrojař – 10. 9. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář – 10. 9. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)

Trutnov, 24. září 2019

Ing. Vladislav Sauer, ředitel