Maturitní zkoušky

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů platí ve školním roce 2020–2021 níže popsaný model 2 částí maturitní zkoušky.

 • Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit obě tyto části.

 

Společná část maturitní zkoušky

Model 2 + 2 (2 povinné a max. 2 nepovinné zkoušky). Tato část je stejná pro obory vzdělání (v závorce jsou uvedeny názvy školních vzdělávacích programů):

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika (povinně volitelná zkouška)

Žák si vybere za povinnou zkoušku cizí jazyk, ve kterém se vzdělává (anglický jazyk nebo německý jazyk).

Obsah zkoušky katalogu požadavků.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

Nepovinné zkoušky

Žák si může zvolit max. 2 nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk)
 • matematika
 • Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož konal zkoušku povinnou.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury (písemná a ústní zkouška), a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (písemná a ústní zkouška), a z dalších 3 povinných zkoušek

Ředitel SPŠ Trutnov stanovil další profilové zkoušky pro následující obory:

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • Operační systémy – ústní zkouška
 • Programování a vývoj aplikací – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze čtyř odborných předmětů (operační systémy, programování a vývoj aplikací, aplikační software, počítačové sítě). Žák losuje jedno zadání, pro zpracování má žák k dispozici 300 minut.
Nepovinná profilová zkouška

Žák může konat nepovinnou ústní zkoušku z předmětu elektrotechnika.

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • Blok předmětů ICT – ústní zkouška
 • Ekonomika – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze tří odborných předmětů (počítačová grafika, programování a vývoj aplikací, aplikační software). Žák losuje jedno zadání, pro zpracování má žák k dispozici 300 minut.
Nepovinné profilové zkoušky

Žák může konat jednu nepovinnou ústní zkoušku z předmětu právo.

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • Elektronika – ústní zkouška
 • Automatizační technika – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze tří odborných předmětů (elektrotechnická měření, automatizační technika a mikroprocesorová technika). Žák losuje jedno zadání, pro zpracování má žák k dispozici 360 minut.
Nepovinné profilové zkoušky

Žák může konat jednu nepovinnou ústní zkoušku z předmětu číslicová technika.

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • Stavba a provoz strojů se začleněním předmětu mechanika – ústní zkouška
 • Strojírenská technologie se začleněním předmětu kontrola a měření – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání z 5 odborných předmětů (stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, počítačová grafika, programování CNC strojů, mechanika). Žák losuje jedno ze zadání, pro zpracování má žák k dispozici 360 minut.
Nepovinné profilové zkoušky

Žák může konat jednu nepovinnou ústní zkoušku z předmětu kontrola a měření.

 

Témata zkušebních předmětů

Témata jednotlivých zkušebních předmětů jsou přístupná na stránkách intranetu SPŠ Trutnov na adrese:
http://intranet.spstrutnov.cz/studium/maturita/profilova-cast-maturitni-zkousky

Závěrečné zkoušky

Řádný termín

Písemná

 • Nástrojař – 9. 6. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář – 9. 6. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)

Praktická

 • Nástrojař – 15.–16. 6. 2020 od 7:00 hod. (Mladé Buky 5/6)
 • Elektrikář (B) – 15. 6. 2020 od 7:00 hod. (Mladé Buky 5/6)
 • Elektrikář (C) – 16. 6. 2020 od 7:00 hod. (Mladé Buky 5/6)

Ústní

 • Nástrojař – 23.–24. 6. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář (B) – 23. 6. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář (C) – 24. 6. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)

Závěrečné zkoušky v opravném termínu

Písemná

 • Nástrojař – 7. 9. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář – 7. 9. 2020 od 8.00 hod. (Horská 59, Trutnov)

Praktická

 • Nástrojař – 8.–9. 9. 2020 od 7:00 hod. (Mladé Buky 5/6)
 • Elektrikář – 8. 9. 2020 od 7:00 (Mladé Buky 5/6)

Ústní

 • Nástrojař – 10. 9. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář – 10. 9. 2020 od 8:00 hod. (Horská 59, Trutnov)

Trutnov, 26. září 2020

Ing. Vladislav Sauer, ředitel