Výuční list
Stipendium

Elektrikář

 • spotřební, průmyslová, výpočetní elektrotechnika
 • elektrické instalace budov ‑ bytové rozvody, rozvody v rodinných domech i průmyslových objektech
 • údržba a oprava přístrojů měřicí, průmyslové a výpočetní techniky
 • instalace satelitní techniky a moderních přístrojů domácí spotřební elektroniky
 • instalace zabezpečovací techniky či kamerových systémů
Školní vzdělávací program:
Elektrikář
Kód a název oboru vzdělání:
26‑51‑H/01 elektrikář
Délka a forma vzdělávání:
3 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Přijímací zkoušky:
Ne
Počet otvíraných tříd:
2
Počet přijímaných uchazečů:
48
Zdravotní způsobilost:
Ano

Finančně podpořeno stipendiem

Charakteristika oboru

Tříletý učební obor je zaměřen na uplatnění absolventů v oblasti elektrotechniky ‑ spotřební, průmyslové, výpočetní, ve výrobní i servisní sféře a rovněž v oblasti elektrických instalací budov – bytové rozvody, rozvody v rodinných domcích i průmyslových objektech.

Žáci získají v teoretické i praktické výuce potřebné znalosti a praktické dovednosti v oblasti základů elektrotechniky a elektroniky, získají přehled o činnostech jednotlivých elektrotechnických a elektronických prvků a součástí. Součástí výuky je ověřování bezchybné funkce jednotlivých zapojení až po konkrétní výrobu různých elektrotechnických a elektronických zařízení, údržbu a opravy přístrojů měřicí, průmyslové a výpočetní techniky. Žáci ovládají základní principy funkce domácích spotřebičů (tzv. bílé techniky) a dokáží je opravovat a udržovat.

Žáci se naučí provádět instalace domovních a průmyslových rozvodů, instalovat satelitní techniku a moderní přístroje domácí spotřební elektroniky. Seznámí se s principy sítí Wi‑Fi a naučí se je vytvářet. Rovněž se naučí instalovat domácí zabezpečovací techniku či kamerové domovní systémy.

Absolvent oboru splňuje vzdělání pro získání odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích například:

provozní elektrikář

opravář elektronických zařízení

elektrikář zabezpečovacích zařízení

opravář elektrických spotřebičů

elektromontér

montér elektrorozvodných sítí

stavební elektrikář

elektrotechnik‑údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích

Další kvalifikace a nadstandardní programy

V průběhu studia může absolvent získat další odborné kvalifikace a celosvětově uznávané certifikáty v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Odborná způsobilost v elektrotechnice

Odborná způsobilost v elektrotechnice

Absolvent oboru splňuje vzdělání pro získání odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Více informací...
ECDL

ECDL

ECDL je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Více informací...

Podmínky přijetí

1
Splnění povinné školní docházky
2
Splnění podmínek přijímacího řízení
3
Zdravotní způsobilost

Možnost dalšího vzdělání

1
Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou
2
Možnost přijetí do vyššího ročníku oboru zakončeného maturitní zkouškou

Témata odborného výcviku

 • Bezpečnost práce
 • Základy ručního a strojního zpracování kovů
 • Měření a orýsování
 • Řezání kovů ruční a strojní
 • Pilování rovinných ploch, příčné, křížové
 • Druhy pilníků
 • Stříhání plechu ručními a tabulovými nůžkami
 • Vrtání do kovu, zahlubování a řezání závitů
 • Ohýbání materiálu ve svěráku a na ohýbačce
 • Nýtování spojených materiálů
 • Lepení plastů
 • Seznámení s obráběcími stroji
 • Pájení a jednoduché montážní práce
 • Pájení různými typy pájedel, příprava pájeného místa a komponentů
 • Definice kabelu a vodiče, normy rozdělení
 • Práce s kabely a vodiči
 • Odizolování a výroba svazků
 • Seznámení s vyhláškou 50/78 Sb., o elektrotechnické způsobilosti
 • Bezpečnost práce v elektrotechnice
 • Zapojování elektrických obvodů na cvičných panelech
 • Slaboproudé rozvody
 • Slaboproudé přenosové sítě
 • Telefonní a signální rozvody
 • Zabezpečovací rozvody
 • Elektrické rozvody
 • Transformační stanice, elektrická vedení
 • Přípojky nízkého a vysokého napětí
 • Komplexní rozvody v domácnostech a průmyslových objektech
 • Elektrické stroje a zařízení
 • Zařízení pro výrobu, transformaci a rozvod elektrické energie
 • Přístroje pro spínání, jištění, ochranu nn a vn, zapojování transormátorů
 • Návrh a výpočet transformátoru
 • Elektronické prvky, součástky a zařízení
 • Polovodičové součástky, diody a tranzistory, zapojení pro nf a vf zařízení
 • Integrované obvody, funkce obvodů, praktické úlohy
 • Číslicové obvody, zapojování na nepájivých kontaktních polích, mikroprocesory
 • Plošné spoje, návrh a výroba klasicky i použitím PC
 • Technologie montáže SMT
 • Základní montážní práce a servisní úkony
 • Základní montážní práce a servisní úkony
 • Demontáž a montáž elektrických strojů a přístrojů, práce s vodiči
 • Kabely, barevné značení, pokládání vedení různých druhů
 • Zhotovení výkresové dokumentace elektroinstalace
 • Osazování a zapojování jednoduchých rozvodnic a rozvaděčů
 • Způsoby a metody měření elektrických veličin
 • Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů
 • Elektrické rozvody a slaboproudé sítě
 • Elektrické rozvody v průmyslových a domovních objektech
 • Instalace prvků domovní zabezpečovací techniky
 • Domovní signalizační (zvonkové) a kamerové systémy
 • Elektrické instalace v sádrokartonech
 • Orientace v systémové instalaci EIB, základy programování sítě EIB
 • Elektrické stroje a zařízení
 • Elektrická zařízení a spotřebiče pro transformaci a využití energie při práci, ochrana před bleskem
 • Elektronické prvky, součástky a zařízení
 • Součástky a snímače pro automatizaci ‑ elektronická zařízení pro vznik, přenos a zpracování signálů
 • Sítě GSM
 • Elektronika ‑ terestriální a satelitní TV technika, systémy domácího videa
 • Výpočetní technika - hardware PC, Wi‑Fi sítě
 • Prvky jednoduché automatizace, malé řídicí systémy (LOGO!)
 • Identifikační a zabezpečovací technika

Výjimeční studenti

Výjimeční studenti a absolventi oboru Elektrikář.

 • Ivo Ludvík - chci podnikat ve svém oboru
  Ivo Ludvík - chci podnikat ve svém oboru Vítěz regionálního kola Soutěže odborných dovedností v oboru Elektrikář – silnoproud, 6. místo v celostátním kole soutěže „České ručičky“ ve stejném oboru. Klidný, svědomitý patří k nejlepším žákům ve třídě, vůči ostatním spolužákům bezkonfliktní a přátelský.
  Číst dál...
Další výjimeční studenti a absolventi
Naše nabídka není u konce...