Maturita

Slaboproudá elektrotechnika

  • analýza a návrh analogových i digitálních elektronických obvodů
  • ovládání moderních simulačních programů
  • programování mikropočítačů ‑ průmyslová automatizace
  • programování programovatelných logických automatů (PLC)
  • programování a správa průmyslových robotických pracovišť a robotů
  • instalace a údržba anténní a satelitní techniky
  • ovládání přístrojů moderní spotřební elektroniky
Školní vzdělávací program:
Elektrotechnika - Slaboproudá elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26‑41‑M/01 elektrotechnika
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijímací zkoušky:
Ano
Počet otvíraných tříd:
1
Počet přijímaných uchazečů:
30
Zdravotní způsobilost:
Ano

Charakteristika oboru

Studijní obor poskytuje střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou.

Odborné předměty jsou zaměřeny na diagnostiku, analýzu a návrh analogových i digitálních elektronických obvodů. Absolvent umí hledat a odstraňovat poruchy elektronických obvodů a zařízení s využitím moderních simulačních programů a virtuální měřicí techniky řízené počítačem, obsluhovat programy pro návrh desek plošných spojů, včetně jejich osazovaní a oživování. Dále ovládá programování a obsluhu PLC automatů a průmyslových robotů, konfiguraci prvků automatizované domácnosti, programování mikropočítačů a zařízení IoT, vzdálený sběr dat a jejich vizualizaci.

Součástí odborného zaměření je schopnost instalace a údržby anténní i satelitní techniky a praktické ovládání přístrojů moderní spotřební elektroniky (domácí kina, televizory, rekordéry).

Absolvent oboru splňuje vzdělání pro získání odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích například:

projektant hardwarového návrhu elektronických obvodů

programátor softwarově podporovaného vývoje elektronických obvodů (návrhové systémy desek plošných spojů, počítačová simulace elektronických obvodů)

pracovník tvorby technického a programového vybavení výrobních linek

servisní a montážní technik slaboproudých průmyslových zařízení

programátor a obsluha automatizovaných a robotických výrobních pracovišť

servisní a montážní technik spotřební elektroniky včetně anténní a satelitní techniky

pracovník výroby a testování elektronických součástek, obvodů a zařízení

pracovník údržby elektrických strojů a přístrojů

Nadstandardní programy

V průběhu studia lze získat celosvětově uznávané certifikáty v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

Využíváme celosvětově rozšířeného vzdělávacího systému v oblasti počítačových sítí.

Mikrotik Academy

Mikrotik Academy

Program na správu a budování malých a středních počítačových a bezdrátových Wi‑Fi sítí.

ECDL

ECDL

ECDL je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Více informací...

Další kvalifikace

Absolvent oboru může v průběhu studia získat další odborné kvalifikace:

Odborná způsobilost v elektrotechnice

Odborná způsobilost v elektrotechnice

Absolvent oboru splňuje vzdělání pro získání odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Více informací...

Podmínky přijetí

1
Splnění povinné školní docházky
2
Splnění podmínek přijímacího řízení
3
Zdravotní způsobilost

Možnost dalšího vzdělání

1
Vyšší odborná škola
2
Vysoká škola

Výjimeční studenti

Výjimeční studenti a absolventi oboru Slaboproudá elektrotechnika.

Další výjimeční studenti a absolventi

Výsledky maturitních zkoušek

Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek (4leté obory).

92,9 % - SPŠ Trutnov
89 % - SOŠ technické
87,5 - ČR
88,9 % - SPŠ Trutnov
80,0 % - SOŠ technické
88,9 % - SPŠ Trutnov
84,1 % - SOŠ technické

Zdroj: Cermat

Naše nabídka není u konce...