Maturita

Strojírenství
‑ počítačová grafika

  • programování CNC obráběcích strojů
  • práce s grafikou a počítačovými systémy pro podporu návrhu
  • programování průmyslových robotů
  • návrh vhodných materiálů strojírenských součástí a výrobků
  • pevnostní výpočty projektovaných součástí
  • ovládání programů pro kontrolu a řízení výroby
Školní vzdělávací program:
Strojírenství ‑ počítačová grafika
Kód a název oboru vzdělání:
23‑41‑M/01 strojírenství
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijímací zkoušky:
Ano
Počet otvíraných tříd:
1
Počet přijímaných uchazečů:
30
Zdravotní způsobilost:
Ne

Charakteristika oboru

Studijní obor poskytuje střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou. Seznamuje se širokou oblastí strojírenství a strojírenské výroby.

Absolvent je schopen provádět činnosti v oblasti konstrukční a technologické přípravy výroby, s použitím specializovaných programů je připraven zhotovit výrobně technickou dokumentaci ‑ výrobní výkresy, výkresy sestavení včetně kusovníků, technologické postupy výroby a montáže.

Navrhuje vhodný materiál strojních součástí, tvarové řešení výrobků, provádí jejich pevnostní výpočty.

Dokáže kontrolovat kvalitu výroby s použitím příslušných měřidel a měřících zařízení.

Vytváří řídící programy pro CNC obráběcí stroje a průmyslové roboty.

Používá grafické programy pro tvorbu obchodně propagační dokumentace.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích například:

konstruktér

technolog

pracovník v oblasti technické přípravy výroby ‑ konstruování, projektování a modelování konstrukčních celků s podporou počítačových CAD aplikací, tvorba technologických postupů

programátor CNC obráběcích strojů

pracovník v oblasti řízení a kontroly jakosti

logistik ‑ pracovník řídící optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu

designer ‑ vytváření obchodně propagační dokumentace

pracovník v oblasti robotiky a průmyslové automatizace

operátor výrobních linek

Nadstandardní programy

V průběhu studia lze získat celosvětově uznávané certifikáty v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Autodesk Academia

Autodesk Academia

Garance nadstandardní úrovně výuky a znalostí programů Autodesk ‑ AutoCAD, Inventor a 3ds Max.

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

Využíváme celosvětově rozšířeného vzdělávacího systému v oblasti počítačových sítí.

Mikrotik Academy

Mikrotik Academy

Program na správu a budování malých a středních počítačových a bezdrátových Wi‑Fi sítí.

ECDL

ECDL

ECDL je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Více informací...

Podmínky přijetí

1
Splnění povinné školní docházky
2
Splnění podmínek přijímacího řízení

Možnost dalšího vzdělání

1
Vyšší odborná škola
2
Vysoká škola

Profesionály v grafice

Posouváme výuku grafiky u tohoto oboru s produkty Adobe na vyšší úroveň.

Adobe
Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC

Adobe Illustrator CC

Adobe Illustrator CC

Adobe Acrobat DC

Adobe Acrobat DC

Adobe Bridge CC

Adobe Bridge CC

Výjimeční studenti

Výjimeční studenti a absolventi oboru Strojírenství ‑ počítačová grafika.

Další výjimeční studenti a absolventi

Výsledky maturitních zkoušek

Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek (4leté obory).

92,9 % - SPŠ Trutnov
89 % - SOŠ technické
87,5 - ČR
88,9 % - SPŠ Trutnov
80,0 % - SOŠ technické
88,9 % - SPŠ Trutnov
84,1 % - SOŠ technické

Zdroj: Cermat

Naše nabídka není u konce...

Události

Žádné události

Novinky e-mailem

Přihlaste se k zasílání novinek nebo informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Kontaktujte nás