Strojírenství
- počítačová grafika

 • programování CNC obráběcích strojů
 • práce s grafikou a počítačovými systémy pro podporu návrhu (CAD)
 • ovládání programů pro výroby (CAM), kontrolu (CAQ) a řízení výroby (CAE)
 • návrh a správa webových stránek
 • návrh vhodných materiálů strojírenských součástí a výrobků
 • pevnostní výpočty projektovaných součástí
Název školního vzdělávacího programu:
Strojírenství - počítačová grafika
Kód a název oboru vzdělání:
23‑41‑M/01 strojírenství
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijímací zkoušky:
Ano
Počet otvíraných tříd:
1
Počet přijímaných uchazečů:
30
Zdravotní způsobilost:
Ne

Charakteristika oboru

Studijní obor poskytuje střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou. Seznamuje se širokou oblastí strojírenství a strojírenské výroby. Absolvent je schopen provádět činnosti v oblasti konstrukční a technologické přípravy výroby, s použitím specializovaných software je připraven zhotovit výrobně technickou dokumentaci - výrobní výkresy, výkresy sestavení včetně kusovníků a technologické postupy výroby a montáže. Navrhuje vhodný materiál strojírenských součástí a výrobků a provádí pevnostní výpočty projektovaných součástí. Dokáže kontrolovat kvalitu výroby s použitím příslušných měřidel a měřících zařízení. Vytváří programy pro CNC obráběcí stroje.

Je schopen pracovat s programy pro rastrovou i vektorovou grafiku, s počítačovými systémy pro podporu návrhu (CAD), výroby (CAM), kontrolu (CAQ) a řízení výroby (CAE), dokáže navrhovat internetové stránky.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích např.:

 • konstruktér, technolog - pracovník v oblasti technické přípravy výroby (konstruování, projektování a modelování konstrukčních celků s podporou CAD software aplikací, tvorba technologických postupů)
 • programátor CNC obráběcích strojů
 • logistik - pracovník řízení výroby
 • pracovník v oblasti řízení a kontroly jakosti
 • pracovník pro plánování a realizaci údržby výrobních zařízení

Podmínky přijetí

1

Vzdělání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.
2

Přijímací řízení

Splnění podmínek přijímacího řízení

Možnost dalšího vzdělání

1

Vyšší odborná škola

Studium na vyšší odborné škole.
2

Vysoká škola

Studium na vysoké škole.

Nadstandardní programy

V průběhu studia lze získat celosvětově uznávané certifikáty v oblasti informačních a komunikačních technologiích.

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

Využíváme celosvětově rozšířeného vzdělávacího systému v oblasti počítačových sítí.

Mikrotik Academy

Mikrotik Academy

Program na správu a budování malých a středních počítačových a bezdrátových Wi‑Fi sítí.

ECDL

ECDL

ECDL je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Výjimeční studenti

Výjimeční studenti a absolventi oboru Elektrotechnické počítačové systémy

Další výjimeční studenti a absolventi

Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek (4leté obory).

86,2 % - SPŠ Trutnov
81,4 % - SOŠ technické
87,8 % - SPŠ Trutnov
83,8 % - SOŠ technické
92,3 % - SPŠ Trutnov
88,0 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
79,8 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
82,3 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
87 % - SOŠ technické
95,4 % - SPŠ Trutnov
81,1 % - SOŠ technické
95,3 % - SPŠ Trutnov
83,5 % - SOŠ technické
98,9 % - SPŠ Trutnov
86,9 % - SOŠ technické

Zdroj: Cermat